Joakim Lusensky
Nyhet Press/Opinion 23 september 2021

Pandemin - Ett gyllene tillfälle att visa värdet av mäklartjänsten

Prisökningarna under pandemin har skapat frustration hos många köpare, en frustration som tyvärr lett till fler anmälningar. Men, under pandemin har också värdet av mäklartjänsten och yrkets komplexitet blivit tydligare för fler.

Snabba och stora prisökningar får negativa effekter för framför allt köpare. Förstagångsköpare som trots att de kanske sparat en längre tid ser sin blygsamma dröm om en första egen lya och en start på vuxenlivet bli allt mer avlägsen. Den trångbodda familjen kan inte köpa en villa eller radhus, trots att de letar allt längre bort från stadskärnan, arbetsplats och service. Det råder inget tvivel om att det skapar frustration bland många köpare, och när den frustrationen på något sätt ska kanaliseras så är det inte sällan fastighetsmäklaren som får stå i skottgluggen. Det märks genom att anmälningarna till FMI ökar. Framför allt är det anmälningar där en spekulant upplever att fastighetsmäklaren har satt ett utgångspris långt under bedömt marknadsvärde som ökar. Det är ett mönster som går igen i marknadslägen där det befintliga utbudet inte kan absorbera efterfrågan, och vi vet att det inte är ovanligt att anmälaren är en besviken spekulant. Att mäklaren får klä skott för frustration över läget på bostadsmarknaden är olyckligt, men egentligen inte förvånande eftersom fastighetsmäklaren har en central roll i bostadsbytet. Det är också den yrkesgrupp som möter flest bostadskonsumenter.  

Granskning naturligt 

När marknaden är het hörs ibland uppfattningen att fastighetsmäklaryrket är enkelt och att en bostad nästan säljer sig själv. Eftersom närmare 70 procent av fastighetsmäklarna får sin ersättning genom provision är det kanske inte heller så konstigt att vi i tider av stora prisökningar och många affärer ser ökat medialt intresse och fler rubriker som handlar om intäkter och arvodesmodeller i fastighetsmäklarbranschen. Själv har jag vid flera tillfällen den senaste månaden fått svara på frågor från journalister som undrar över arvodet. Frågorna handlar ofta om vad som är ett rimligt arvode, för- och nackdelar med olika arvodesmodeller och vilka incitament de skapar för fastighetsmäklaren. Intresset för fastighetsmäklarnas inkomster och de olika arvodesmodeller som kunderna erbjuds är en spegling av att ert yrke är viktigt och innebär ett stort ansvar. Den som bär ett stort ansvar får också räkna med tuff granskning. Det är så det ska vara. 

Något som blir uppenbart i många av dessa samtal är att det finns en vanlig missuppfattning. Nämligen att provision är lika med lön rakt ned i fickan för fastighetsmäklaren. Här har hela branschen, och inte minst Mäklarsamfundet, en viktig uppgift att förklara hur det egentligen ser ut. 

Skäligt betalt för en värdefull tjänst 

Jag tror att det marknaden gått igenom det senaste ett och ett halvt åren öppnar ett fönster för en större och ännu viktigare uppgift. Att visa och förklara värdet av en professionellt utförd fastighetsmäklartjänst och, den även för konsumentskyddet viktiga, aspekten att ta skäligt betalt för sitt arbete. Det är det viktigaste för att säkerställa att det finns tid och fokus att genomföra affären med kvalitet i hela processen. I andra perioder med stora prisökningar har vi ofta kunnat se att förenklade bilder av yrket lätt får fäste. Vissa har tyckt att mäklarens roll blivit otydlig eller till och med ansett att mäklaren inte behövs. Den erfarenheten har vi inte gjort under pandemin, och det är i väldigt hög grad er förtjänst. Under pandemin har ni slitit hårdare än någonsin, och ni har gjort det med säljare, spekulanter och köpares säkerhet i första rummet. Restriktioner och tydliga rutiner vid visningar har kommunicerat en bild av en ansvarstagande bransch som ställt om snabbt för kundernas bästa. Det är dessutom så att den svenska fastighetsmäklartjänsten (och här citerar jag FMI) är “en av de mest omfattande och komplicerade i hela Europa.” Till det kan läggas svenska mäklares oberoende roll i allt annat än priset, som innebär att också köparen får ta del av fastighetsmäklarens service och information. Det är också sedan länge belagt att den som säljer med fastighetsmäklare får ett betydligt högre slutpris, enligt Värderingsdata cirka 12 procent i genomsnitt. Sammantaget är allt detta starka skäl för branschens alla duktiga fastighetsmäklare att sträcka på sig lite och börja försvara värdet av er tjänst. En bra början är att inte sälja sina tjänster för billigt. 

Joakim Lusensky
Analys- och Kommunikationschef Mäklarsamfundet
 

Skapad 23 september 2021
Uppdaterad 22 februari 2023
Fastighetsmäklare Covid