Corona och fastighetsmarknaden
Nyhet Medlem 8 april 2020

Såhär svarade ni i enkäten med coronafrågor

Sedan coronautbrottet började har vi genomfört tre snabbenkäter med frågor om hur situationen påverkar er. Gensvaret har varit rekordstort och det är vi glada för. Stort tack till alla er som har svarat på frågorna!

Det här är några av resultaten:

  • Den senaste veckan har 86 procent genomfört alla visningar som planerat. I den första enkäten var siffran 91 procent, alltså något färre även om genomförda visningar fortfarande ligger på en hög nivå. 
  • Småbostadsrätter (upp till två rum) är den typ av objekt där flest upplever minskad efterfrågan. Nästan var tredje ser större efterfrågan på villor.
  • Åtta av tio svarar att möjlighet till digital signering skulle påverka möjligheten att genomföra försäljningar av bostäder. 
  • Den senaste veckan är det fler (20 procent) än tidigare som svarar att bankerna har varit ”något mer restriktiva med lån”. Mer än varannan (51 procent) svarar att det är ”ungefär som vanligt”. 
  • Den senaste veckan har något fler – sju jämfört med fyra procent tidigare – genomfört kontraktsskrivningar med ombud (för köpare och/eller säljare). 
  • Fyra av tio (38 procent) upplever att försäljningstiden är ”lite långsammare” än vanligt. 
  • Var tredje mäklare svarar att antalet spekulanter som deltar i budgivningar är ungefär som vanligt. Det är 58 procent som säger att färre spekulanter deltar i budgivningar.

Nedan följer ett urval av tabellerna. Materialet är ganska omfattande men hör av dig till oss om det är någon särskild siffra du är intresserad av så ska vi se om vi kan hjälpa till. 

Vilka åtgärder har ni vidtagit i samband med visningar? (23 mars)
Erbjudit spekulanter privat visning    82%
Erbjudit spekulanter virtuell-/videovisning    30%
Erbjudit visningar med begränsat antal besökare    61%
Erbjudit handsprit    52%
Erbjudit möjlighet att tvätta händer    32%
Undvikit att ta i hand    89%
Informerat spekulanter om åtgärder för att begränsa smittorisk (t.ex. satt upp lappar, mejlat) 56%
Inga åtgärder    1%
Annat    2%
Vet ej    2%

Vilket påstående stämmer bäst om läget just nu? (6 april)
Det är fler än vanligt som säljer utan att ha köpt ny bostad     21%
Det är färre än vanligt som säljer utan att ha köpt ny bostad     12%
Det är ungefär lika många som vanligt som säljer utan att ha köpt ny bostad    49%
Vet ej    18%

Hur bedömer du att antalet affärer kommer att se ut den kommande månaden i jämförelse med den här tiden på året i vanliga fall? (6 april)
Ungefär som vanligt    17%
Viss minskning    46%
Kraftig minskning    31%
Viss ökning    3%
Kraftig ökning    0%
Vet ej    3%

Hur upplever du att försäljningstiden, från annonsering till kontraktsskrivning, ser ut just nu?
Ungefär som vanligt    32%
Lite långsammare    38%
Mycket långsammare    22%
Lite snabbare    3%
Mycket snabbare    1%
Vet ej    4%

Hur har antalet besökare på visningar sett ut den senaste veckan i jämförelse med den här tiden på året i vanliga fall?
Ungefär som vanligt    45%
Uppskattningsvis upp till 25% färre besökare än vanligt    24%
Uppskattningsvis upp till 50% färre besökare än vanligt    14%
Uppskattningsvis mer än 50% färre besökare än vanligt    8%
Uppskattningsvis fler besökare än vanligt    2%
Vet ej    7%

Skapad 8 april 2020
Uppdaterad 8 mars 2023
Covid