André Nilsson
Nyhet Press/Opinion 8 april 2021

Trångboddheten har blivit än mer allvarlig för de utsatta under Corona

Trångboddhet och allvarlig bostadsbrist är inget som vi behöver acceptera. Med rätt bostadspolitiska reformer går det att göra så att fler ges möjligheten att skaffa en rimlig bostad.

Sveriges television (SVT) rapporterade nyligen om Fabian, 22 år, som tvingades sitta i karantän i en av Uppsalas minsta lägenheter på enbart 12 kvadratmeter. I samma artikel redovisar SVT flera städer där genomsnittlig levnadsyta per person är mellan 19 och 24 kvadratmeter.

Fabian är inte ensam om att finna sig i en klämd situation på grund av restriktionerna. Corona-samhället har satt ljuset på de problem med trångboddhet som egentligen alltid är påtagliga för den som inte kan få tag på en tillräcklig bostad. Barn som inte kan göra läxor i fred och studenter som vistas hela dagar i sina små lägenheter är några av trångboddhetens konsekvenser. 

Problemen sträcker sig tyvärr längre än olägenheter för barn och unga. Alla människor som är en del av en riskgrupp, och som tvingats bo trångt, har haft en tuff tid där de inte själva kunnat isolera sig för att skydda sig mot Covid-19. Trångboddheten har varit en fråga om liv eller död för många äldre. 

Sverige är inte ett land med brist på bostadsyta. Enligt Boverket så är hälften av Sveriges bostäder större än 80 kvadratmeter och det bor cirka 2,5 personer per hushåll. Orsakerna att många är trångbodda är delvis att det saknas tillräckligt många större bostäder i socioekonomiskt utsatta områden, delvis att rörligheten på bostadsmarknaden är för låg. 

Trångboddhet och allvarlig bostadsbrist är inget som vi behöver acceptera. Med rätt bostadspolitiska reformer går det att göra så att fler ges möjligheten att skaffa en rimlig bostad.

Mäklarsamfundet är en del av lösningen. Genom att arbeta för reformer som skulle kunna förbättra rörligheten på bostadsmarknaden arbetar vi också för en minskad trångboddhet. Det handlar dels om att sänka flyttskatter som hindrar människor från att flytta, dels om att se till så att trösklarna in på bostadsmarknaden är så låga som möjligt. Startlån och bospar är två exempel på reformer som skulle kunna öka möjligheten för många förstagångsköpare att hitta en rimlig bostad. 

En bättre rörlighet, i en bostadsmarknad med fler försäljningar, skulle innebära att fler skulle kunna hitta en rimlig bostad att leva i där ingen i hushållet behöver riskera hälsa på grund av trångboddhet. 

André Nilsson
Bostadspolitisk talesperson Mäklarsamfundet
 

Skapad 8 april 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Covid Rörlighet