Rörlighet

Mäklarsamfundet i Almedalen

Nyhet

Mäklarsamfundet i Almedalen 2023

Till pressmeddelandet
View full page
Den stora bostadsutmaningen i norra Norrland

Nyhet

Panelsamtal: Den stora bostadsutmaningen i norra Norrland

Mäklarsamfundet bjuder in Erik Simonsson (Juni Strategi och Analys) som fått i uppdrag att undersöka frågan, till ett panelsamtal om den nya rapporten ”Den stora bostadsutmaningen”. Han reder...
View full page
Den stora bostadsutmaningen

Nyhet

Ny rapport - Den stora bostadsutmaningen

Till rapporten
View full page
Riksbanken

Nyhet

Thedéen till Altinget: ”Skatterna på bostäder behöver justeras”

Dramatisera inte nedgången på bostadsmarknaden och rör inte amorteringskraven. Det var Erik Thedéens budskap när han för första gången frågades ut i riksdagens finansutskott i sin nya roll som...
View full page
Boendesegregationen i utsatta områden

Nyhet

Poddtips: Så kan boendesegregationen i utsatta områden lösas

I dag finns det 61 särskilt utsatta områden i Sverige enligt Polisens lista och totalt bor det över en halv miljon människor i dessa områden. En ny rapport som har gjorts av Evidens på uppdrag av HSB...
View full page
KTH

Nyhet

”Bostadsbrist kan undvikas om vi utnyttjar bostäderna bättre”

Bo Söderberg, professor i fastighetsekonomi som fram till slutet av 2021 var chefsekonom på Boverket, leder ett aktuellt forskningsprojekt på KTH som under två år bland annat ska kartlägga...
View full page
Sweco spår ruralisering

Nyhet

Sweco spår ruralisering - en vinnare bland storstäderna

Sweco har räknat på hur svenskarnas flyttmönster under pandemin kan påverka kommunernas befolkningsutveckling till år 2030. Om pandemins flyttmönster består beräknas 125 000 fler bo i...
View full page
Björn Wellhagen och André Nilsson

Nyhet

Låt fler familjer förverkliga villadrömmen

I en uppmärksammad rapport analyserar Hyresgästföreningen rörligheten på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet delar slutsatsen att rörligheten är viktig för att människor ska kunna anpassa sitt boende...
View full page
Benjamin Dousa: ”Fast i ett Thedéenförhållande?

Nyhet

Benjamin Dousa: ”Fast i ett Thedéenförhållande?”

Till artikeln.
View full page
Hyresgästföreningens rapport

Nyhet

Hyresgästföreningens rapport visar att rörligheten i det ägda beståndet behöver öka

Bostadspolitiken är komplicerad materia och gör sig inte alltid bäst i korta rubriker. Det har florerat rubriker och texter om Hyresgästföreningens nya rapport – Vem måste flytta på sig? – som...
View full page
Nyproduktion av stora bostäder ger högre rörlighet

Nyhet

Nyproduktion av stora bostäder ger högre rörlighet

Evidens har analyserat effekter av flyttkedjor vid nyproduktion av bostäder i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Syftet har varit att undersöka rörlighetseffekter av olika typer av...
View full page
Så kan trösklarna till småhusmarknaden sänkas

Nyhet

Så kan trösklarna till småhusmarknaden sänkas

Läs mer  
View full page
Björn Wellhagen och André Nilsson

Nyhet

DN Debatt: ”Sänk amorteringskraven så att fler unga får råd med villa”

Mäklarsamfundets senaste rapport Villadrömmen som sprack har uppmärksammats i flera olika medier och sammanhang. I samband med släppet så publicerade vi också en artikel på DN Debatt. Där kan du...
View full page
Villadrömmen som sprack - Ny rapport från Mäklarsamfundet

Nyhet

Villadrömmen som sprack - Ny rapport från Mäklarsamfundet

Till rapporten  
View full page
André Nilsson

Nyhet

Krönika: Därför ska vi ta rörlighet på allvar

Fastighetsmäklarna är den yrkeskår som träffar flest bostadskonsumenter. En bild som blir allt vanligare att höra från fastighetsmäklarna är att det växt fram allt större hinder både till att köpa...
View full page
Rörligheten i det svenska villabeståndet

Nyhet

Ny rapport - Rörligheten i det svenska villabeståndet

Till rapporten
View full page
Villaboende seniorers boendepreferenser

Nyhet

Ny rapport - Äldres bostadsdrömmar

Undersökningen bestod av en studie med drygt 1 000 respondenter 70 år eller äldre, utförd av WSP. 84 procent av respondenterna behövde kunna flytta till en trea eller större, och bara 8 procent kan...
View full page
Kreditrestriktionerna

Nyhet

Få arbetarfamiljer kan köpa en bostad där de inte bor trångt

I mars presenterade Mäklarsamfundet rapporten Brustna drömmar, om hur kreditrestriktionerna slår mot samhällsbärande yrkens möjlighet att köpa en bostad. Björn Wellhagen utvecklade resonemanget i en...
View full page
André Nilsson

Nyhet

Trångboddheten har blivit än mer allvarlig för de utsatta under Corona

Sveriges television (SVT) rapporterade nyligen om Fabian, 22 år, som tvingades sitta i karantän i en av Uppsalas minsta lägenheter på enbart 12 kvadratmeter. I samma artikel redovisar SVT flera...
View full page
Ny rapport - Var kan samhällsbärarna köpa bostad?

Nyhet

Ny rapport - Var kan samhällsbärarna köpa bostad?

Till rapporten
View full page
Äldres låga flyttfrekvens

Nyhet

Alla tjänar på äldres flyttar

Majoriteten äldre äger sitt boende och många bor i villa, en villa som det inte är ovanligt att de bott i mellan tjugo och trettio år. Samtidigt uttrycker en stor del av de äldre att de skulle vilja...
View full page
Äldres flyttar - rapport från Mäklarsamfundet

Nyhet

Hundratusentals fler villor när äldre flyttar mer

Läs mer  
View full page
Svenska debatten om boprisutvecklingen

Nyhet

Mer jämlikhet med ökad rörlighet

Den svenska debatten om boprisutvecklingen har under senare år fokuserat mycket på oron för hushållens skuldsättning. Skuldsättning har ur det perspektivet betraktats som en risk både för individen...
View full page
Robert Boije

Nyhet

Så vill SBAB öka rörligheten

Boije föreslår, precis som Mäklarsamfundet, att det inte räcker att ta bort räntan på uppskov. Man bör också ta bort taket. Boije vill också att möjligheten att kvitta kapitalförluster på bostäder...
View full page