Sweco spår ruralisering
Nyhet Press/Opinion 10 mars 2022

Sweco spår ruralisering - en vinnare bland storstäderna

Konsultbolaget Sweco spår att befolkningsutvecklingen kommer att förändras väsentligt efter pandemin. Hela 62 kommuner kan behöva planera för en befolkningstillväxt i stället för minskning under de kommande åtta åren, skriver Fastighetsnytt.

Sweco har räknat på hur svenskarnas flyttmönster under pandemin kan påverka kommunernas befolkningsutveckling till år 2030. Om pandemins flyttmönster består beräknas 125 000 fler bo i landsbygdskommuner, i och omkring mindre tätorter och i pendlingskommuner utanför större städer, det skriver Fastighetsnytt i en artikel.

I hela 62 kommuner spås en negativ befolkningsutveckling kunna vändas till en befolkningstillväxt. Särskilt i Norberg, där befolkningen mellan 2021 och 2030 tidigare beräknades minska med  hela 21 procent men i Swecos nya prognos istället ser ut att få en befolkningstillväxt på 3 procent.

– Det är tydligt att Sveriges investeringar i digital infrastruktur har möjliggjort denna svängning, men nu är det viktigt att de kommuner som förväntas få en stor förändrad befolkningstillväxt ser över sina planer gällande förskolor, skolor, äldreomsorg och bostadsförsörjning. Även näringslivets etableringsplaner och regioners planer för sjukvård och kollektivtrafik kan påverkas. Det är avgörande att agera utifrån aktuella prognoser och planera för en hållbar samhällsutveckling, säger Helena Liljegren, chef samhällsanalys och strategi på Sweco.

Fastighetsnytt skriver vidare att bilden för storstäderna är mer komplex. Stockholm beräknas påverkas mest, där tillväxten spås mer än halveras och nå en dämpad tillväxt med cirka 55 000 invånare till 2030. Malmö sticker dock ut och väntas ta en topp tre-placering med en tillväxt på cirka 4 300 invånare.

Läs hela artikeln från Fastighetsnytt här.
 

Skapad 10 mars 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Bostadsmarknaden Rörlighet