Ny utredning föreslår slopade parkeringskrav för bilar i nyproduktion
Nyhet Press/Opinion 8 april 2021

Ny utredning föreslår slopade parkeringskrav för bilar i nyproduktion

En ny utredning har presenterat förslag som ska motverka de så kallade p-normer som vissa kommuner använder för att kräva parkeringsplatser vid nybyggnation. Istället ska andra mobilitetslösningar planeras för i nyproduktion – som cykellösningar, delningstjänster och bättre möjligheter att ta emot varor nära hemmet.

Bostadsminister Märta Stenevi (Mp) tog nyligen emot utredningen Stärkt planering för en hållbar utveckling. Utredningen har undersökt hur detaljplaneprocessen kan stärka användandet av hållbara färdmedel. Förslagen innefattar både större befogenheter för kommunen att kräva mobilitetslösningar vid nybyggnation och att bilens särställning ska förändras. 

Utredningen tillsattes 2017 men har fått en handfull ändringsdirektiv sedan dess. Syftet har bland annat varit att stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter. 

Sammanfattat innebär förslagen dels att kommunerna får större befogenheter att undersöka transporteffektivitet och att kräva olika transportlösningar i detaljplaneprocessen. Tidigare har många kommuner styrt antalet parkeringsplatser per nya bostad med så kallade p-tal som hindrar byggherrar att bygga om de inte också bygger parkeringsplatser. Bilens särställning med dessa p-tal ska utmanas av andra mobilitetstjänster. 

Konsekvenserna av det här förslaget blir nog små på kort sikt, då många kommuner redan arbetar med gröna p-tal som fungerar på det föreslagna sättet. Men troligtvis kan det här långsiktigt innebära att det blir lättare att bygga bostäder utan att bygga tillhörande parkeringsplatser. 

Läs sammanfattningen av utredningen här.
 

Skapad 8 april 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Bostadsmarknaden Hållbarhet