Nyhet Konsument 22 februari 2018

Så vill svenskarna helst bo

SEB har nyligen låtit undersökningsföretaget Demoskop fråga svenska folket hur de helst vill bo. Undersökningsresultatet visar att en stor majoritet föredrar det ägda boendet och att bostadsrättens popularitet ökar. Det är fortfarande 60 procent av de svarande som helst av allt vill bo i villa eller radhus, att jämföra med 24 procent som föredrar bostadsrätt. På drygt tio år har bostadsrättens popularitet ökat med cirka 4 procentenheter. 13 procent svarar att de helst vill bo i hyresrätt.

<< Tillbaka till nyhetsbrevet

När Mäklarsamfundet tillsammans med Hyresgästföreningen undersökte rörligheten mellan det hyrda och det ägda boendet visade sig samma tydliga tendens. I den undersökningen svarade 82 procent att de var mycket nöjda med att äga sitt boende. Motsvarande andel för de som hyrde sitt boende var 37 procent. Av SEB:s och vår egen undersökning kan en säker slutsats dras. Svensken i allmänhet föredrar att äga sitt boende. Orsakerna är flera. Den historiskt långa period av stark prisutveckling är en självklar orsak. Det ägda boendet har inte bara förmögenhetseffekter på längre sikt, det ger också en känsla av oberoende och inflytande över sin egen livssituation. 

SEB:s undersökning visar också att det är bland pensionärer som det hyrda boendet är som mest populärt. Bankens privatekonom Jens Magnusson pekar på att pensionärer hellre vill ha likvida medel än att binda upp kapital i boendet som en av orsakerna. Det är ett resultat som ligger i linje med vad vår gemensamma undersökning med Hyresgästföreningen kom fram till.

Här är svenskarnas drömbostad, Di, 2018-02-20

Inlåst bostadsmarknad hindrar utbildning, jobb och tillväxt, rapport, Mäklarsamfundet

Skapad 22 februari 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadsmarknaden