Cecilia Nilsson
Nyhet Press/Opinion 13 december 2023

Fem snabba frågor om Mäklarsamfundets nya rapport

Förra veckan släpptes Mäklarsamfundets senaste rapport “Den udda grannen – Sveriges stickspår i den nordiska bostadspolitiken”. Vi har ställt fem snabba frågor till vår bostadspolitiska analytiker Cecilia Nilsson som har arbetat med rapporten.

Vad handlar rapporten om?

Rapporten kartlägger likheter och skillnader mellan de nordiska ländernas bostadspolitik, bostadsmarknader, trösklar till det ägda boendet, stöd till förstagångsköpare och flyttskatter. Syftet är att bidra med kunskap och inspiration från grannländernas erfarenheter på området.  

Varför är det viktigt att lära av grannländernas bostadspolitik?

Genom att studera hur våra grannländer arbetat med olika bostadspolitiska verktyg kan vi lära av de bästa lösningarna för att åtgärda de många problem som försvårar för den som vill eller behöver flytta idag.  

Vad innebär resultaten av rapporten?

Kartläggningen visar att Danmark, Norge, Finland och Island alla har utformat undantagsregler eller inrättat stöd som underlättar för den som ska köpa en första bostad, tillhör en yngre åldersgrupp eller saknar förutsättningar att spara ihop till en kontantinsats på egen hand.  

Vilka förslag skulle göra störst skillnad för förstagångsköpare?

Sverige borde inrätta ett startlån för att sänka trösklarna till bostadsmarknaden, utforma en svensk modell för bosparande och genomföra en förändring i amorteringskraven.  

Var det en spännande rapport att skriva och varför?

Det är alltid spännande att göra en internationell utblick och jämföra Sveriges bostadspolitik med andra länder. Sverige har mycket att lära av våra grannländers erfarenheter för att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden och flytta till bostaden de behöver.  

Ta del av rapporten här

Skapad 13 december 2023
Uppdaterad 14 december 2023
Rapporter Unga på bostadsmarknaden Bostadsmarknaden