Norrland
Nyhet Press/Opinion 4 maj 2023

Mäklarsamfundets rapport inspirerar till politiska förslag i Norrlandskommuner

Under våren publicerade Mäklarsamfundet en uppmärksammad rapport om det brinnande behovet av ökad rörlighet på småhusmarknaden i norra Norrland. Debatten har varit het båda lokalt och i riksmedia. Moderaterna föreslår nu flyttlotsar, för att även de seniorer som behöver hjälp med flytten till lägenhet ska kunna bo där de önskar.

Hissnande industriinvesteringar kommer att omvandla hela samhällen när nya företag och fabriker ska anställa tiotusentals nya medarbetare i norra Norrland. Mäklarsamfundet har i rapporten Den stora bostadsutmaningen undersökt bostadsförsörjningen i de berörda kommunerna. Kontentan är att rörligheten på småhusmarknaden är för låg, vilket i värsta fall kan leda till en försening med upp till fem år för flera av de viktiga gröna investeringar som planeras. I mars skrev Mäklarsamfundets André Nilsson en debattartikel om rapportens resultat, och vad som behöver göras politiskt för att förbättra rörligheten, på DN debatt. Artikeln har över 255 delningar, och har återrapporterats i flertalet andra tidningar, digitala nyhetsmedier och radio. Mäklarsamfundets förslag har bland andra uppmärksammats positivt av den fd. bostadsministern Stefan Attefall.

Även politiska partier har engagerat sig i frågan om Norrlands möjlighet att locka arbetskraft och skapa goda förutsättningar för de lokala bostadsmarknaderna. Den 26 april skrev Moderaterna en debattartikel i Norran om att det behövs flytlotsar och fler villatomter för att se till att fler barnfamiljer får möjligheten att förverkliga småhusdrömmen. Oppositionsrådet Andreas Löwenhöök skriver att: 

”För äldre som bor i villa och saknar möjlighet till hjälp från anhöriga krävs det ofta handgripligt stöd. Kommunala flyttlotsar kan vara en åtgärd som förverkligar drömmen om att flytta. Flyttlotsen blir någon som äldre kan vända sig till för att få råd och stöd vid flytt. Ett förslag som både Mäklarsamfundet, SPF, SKPF och Villaägarna lyft. Flyttlots är något skulle kunna vara till stor nytta i den expansiva fas som Skellefteå befinner sig i.”

Om de andra partierna i kommunerna nu tar till sig av de lösningsförslag som presenteras för att säkerställa en välfungerande bostadsförsörjning, och att säkerställa att fler kan förverkliga sina bostadsdrömmar, återstår att se.


 

Skapad 4 maj 2023
Uppdaterad 4 maj 2023
Media Bostadsmarknaden Rapporter