Husdjur
Nyhet Bransch 22 februari 2024

Fler hushåll med husdjur än barn i USA

Andelen amerikanska hushåll med barn minskar medan husdjursägandet ökar stadigt. För en del spekulanter är nu husdjuret den viktigaste faktorn i bostadsköpet enligt en kartläggning från National Association of Realtors (NAR).

Husdjursägandet har ökat stadigt medan andelen amerikanska hushåll med barn minskat under de senaste 20 åren. Enligt American Pet Association äger 70 procent av amerikanska hushåll ett djur. Många adopterade ett husdjur under pandemin och organisationen uppger att hundar och katter är de vanligaste husdjuren.  

Den ökande andelen hushåll med husdjur har också lett till att en del bostadsköpare nu anser att deras husdjur är den viktigaste faktorn när de fattar beslut om sina bostadsköp. Närhet till veterinär och uteplats är de viktigaste faktorerna för köpare med husdjur. Nästan en tredjedel av ogifta par övervägde sitt husdjur i valet av bostadsområde och bland singlar ansåg sig kvinnorna i större utsträckning än män inkludera sitt husdjur i valet av bostadsområde. Nästan en tredjedel av ogifta par övervägde sitt husdjur i valet av bostadsområde och bland singlar ansåg sig kvinnorna i större utsträckning än männen inkludera sitt husdjur i valet av bostadsområde. 

Husdjursintresserade köpte också hem i områden med tillgång till större tomter och var mer intresserade av parker, rekreationsområden och promenadstråk, sannolikt eftersom det inte bara är människor som vill ha dessa kvalitéer i sina stadsdelar utan också husdjuret som behöver utrymme för spring och lek.  

Även i Sverige har husdjuren blivit fler, särskilt under pandemin. Omkring en tredjedel av svenska hushåll har ett husdjur. Dessutom minskar barnafödandet och är enligt SCB det lägsta på tjugo år – men huruvida detta skifte påverkar boendepreferenser i någon större utsträckning är ännu inte kartlagt. 

Skapad 22 februari 2024
Uppdaterad 22 februari 2024
Bostadsmarknaden