Riksbanken
Nyhet Press/Opinion 9 februari 2023

Thedéen till Altinget: ”Skatterna på bostäder behöver justeras”

Nytillträdda riksbankschefen Erik Thedéen vill se fler reformer i bostadspolitiken. ”Vi pratar ofta om att man ska bygga sig från bostadskrisen. Men ett annat sätt är att få till en mer effektiv användning av bostadsbeståndet och då är låga fastighetsskatter och höga transaktionsskatter ett väldigt dåligt recept”, säger han till Altinget.

Dramatisera inte nedgången på bostadsmarknaden och rör inte amorteringskraven. Det var Erik Thedéens budskap när han för första gången frågades ut i riksdagens finansutskott i sin nya roll som riksbankschef, skriver Altinget.

Han berättar också om vilka konkreta åtgärder han vill se för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

– Vi pratar ofta om att man ska bygga sig från bostadskrisen. Det är ett sätt, men ett annat sätt är att få till en mer effektiv användning av bostadsbeståndet och då är låga fastighetsskatter och höga transaktionsskatter ett väldigt dåligt recept. Ska man få en högre omflyttning i bostadsbeståndet bör man justera de skattena, säger han till Altinget.

När det gäller amorteringskraven menar han att de ska behållas.

– Jag har den bestämda uppfattningen att amorteringskraven ska ligga kvar. Det har dämpat skuldsättningen, lett till en sundare amorteringskultur och en sundare lånekultur, säger han. 

Istället pekar Thedéen på den möjlighet som redan finns för bankerna att låta kunder med tuff ekonomi slippa att amortera, den så kallade amorteringsventilen, skriver Altinget.

En annan åtgärd som Thedéen menar behöver till i det ekonomiska läget är ändringarna i regleringen av bankernas ränteskillnadsersättning. 

– Det tycker jag är en given sak att göra. Det skulle göra det lättare att byta lån och på så sätt pressa sina lånekostnader genom att utnyttja den konkurrens som redan finns i banksystemet, säger han. 

Han menar också att det finns anledning att avdramatisera utvecklingen på bostadsmarknaden det senaste året.

– Vi är fortfarande inte nere på den prisnivå vi hade före pandemin. För enskilda hushåll, som kanske köpte en fastighet 2021 eller 2020 och som ser sitt värde falla är det förstås en viss dramatik, men på det stora hela sker detta under ordnade former, säger han.

Läs hela artikeln här. 
 

Skapad 9 februari 2023
Uppdaterad 20 februari 2023
Flyttskatter Rörlighet