Försäkringsinformation från Willis Towers Watson
Nyhet Medlem 8 april 2020

Ovanliga tider – försäkringsinformation från Willis Towers Watson

I och med den ovanliga tiden som vi nu befinner oss i kommer här en kortfattad sammanställning kopplat till kontorsförsäkringen i Mäklarsamfundets försäkringsprogram.

Mäklarsamfundets försäkringsprogram inkluderar en möjlighet att teckna en kontorsförsäkring på frivillig basis. I den mån en sådan finns tecknad genom Willis Towers Watson och Svedea gäller den på nedan vis:

–    Avbrotts- eller Extrakostnadsförsäkringen omfattar ej inställda evenemang, avbokningar, karantän eller minskad försäljning på grund av oro eller myndighetsavspärrning då detta inte är en ersättningsbar egendomsskada.  

–    Avbeställningsmomentet i tjänstereseförsäkringen lämnar ersättning för avbokningskostnader
- om du eller nära anhörig blir sjuk av coronaviruset eller andra akuta sjukdomar och därför inte kan genomföra resan,
- om resmålet drabbas av en naturkatastrofliknande händelse.

–    Tjänstereseförsäkringen gäller i hela världen med undantag för de länder/områden till vilka UD helt eller delvis avråder resa. Just nu gäller avrådan för icke-nödvändiga utlandsresor för alla länder. Även om tjänsteresor normalt sett ses som nödvändiga resor bör försiktighet iakttas och resmålets status kontrolleras direkt före avresa. Notera att omkostnader för karantän ej omfattas. Resor inom Sverige omfattas fortsatt som vanligt.

–    Avbeställningskostnader (för köpt biljett för resa eller arrangemang) på grund av att visning ställs in omfattas under samma förutsättning som ovan nämnda punkter, dvs:
- om du eller nära anhörig blir sjuk av coronaviruset eller andra akuta sjukdomar och därför inte kan genomföra resan/tjänsteärendet,
- om resmålet drabbas av en naturkatastrofliknande händelse.

Kontorsförsäkringen är placerad i Svedea och Svedea lägger löpande ut information på sin hemsida då läget kan förändras och nya riktlinjer och beslut kan införas. https://www.svedea.se/foretagsforsakring/coronaviruset

Om du har några frågor kring dina försäkringar och vad som gäller, kontakta Willis Towers Watson (08-5463 5990 eller maklarservice@willis.com) för vidare information. Willis Towers Watson har verksamheten igång som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete.

Skapad 8 april 2020
Uppdaterad 8 mars 2023
Covid