Covid

Covid-19

Nyhet

Rekommendationer med anledning av covid-19 tas bort

Smittspridningen pågår dock fortfarande. Våra övergripande rekommendationer gäller därför fortsatt: Följ utvecklingen i ditt län noggrant och anpassa din verksamhet till aktuella lokala...
View full page
Svein Strømnes

Nyhet

Så påverkades norska marknaden under pandemin

Hur mår marknaden på riksnivå i Norge just nu? Vilka skillnader i utvecklingen mellan större städer/tillväxtregioner och landsbygden ser ni? – Bostadsmarknaden i Norge har utvecklats starkt under...
View full page
Joakim Lusensky

Nyhet

Pandemin - Ett gyllene tillfälle att visa värdet av mäklartjänsten

Snabba och stora prisökningar får negativa effekter för framför allt köpare. Förstagångsköpare som trots att de kanske sparat en längre tid ser sin blygsamma dröm om en första egen lya och en start...
View full page
Coronarekommendationer

Nyhet

Håll utkik efter nya coronarekommendationer!

 
View full page
André Nilsson

Nyhet

Behovet av större bostäder mer än en Coronaeffekt

För ett år sedan var många kommentatorer oroade över att bostadsmarknaden skulle falla med upp till tio procent som en effekt av högre arbetslöshet och nedgång i BNP. Att bostadspriserna i motsats...
View full page
André Nilsson

Nyhet

Trångboddheten har blivit än mer allvarlig för de utsatta under Corona

Sveriges television (SVT) rapporterade nyligen om Fabian, 22 år, som tvingades sitta i karantän i en av Uppsalas minsta lägenheter på enbart 12 kvadratmeter. I samma artikel redovisar SVT flera...
View full page
Under pandemin: Högt tryck på bolån – och fler vill renovera

Nyhet

Under pandemin: Högt tryck på bolån – och fler vill renovera

Att bostaden blivit någonting som vi börjat värdera allt högre under pandemin kommer förstås inte som någon överraskning för Fastighetsmäklarens läsare. Bostadsmarknaden är helt enkelt stekhet och...
View full page
Så hanterar vi pandemin: Branschberättelser från Europa

Nyhet

Så hanterar vi pandemin: Branschberättelser från Europa

I och med pandemin har Mäklarsamfundet valt att ställa frågor till fastighetsmäklaren Christian Najjar i Spanien, Janette Cohen som arbetar som marknadsansvarig på ett fastighetsmäklarföretag i...
View full page
Louise Åhl Rosell

Nyhet

Tillfällig pandemilag fr.o.m. 10 januari – maximalt åtta deltagare på visning framöver?

I rekordfart (sett ur ett lagstiftningsperspektiv) har en tillfällig pandemilag arbetats fram och röstats igenom av riksdagen. Den trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller fram till och med...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Pandemin och elektroniska signaturer i mäklartjänsten

Något som eventuellt också bidrar till förvirringen är den upplevda inkonsekvensen av att vissa avtalstyper är möjliga att ingå med elektronisk underskrift, andra inte, samt att det hos en del...
View full page
Erik Wikander

Nyhet

Mäklarhusets vd Erik Wikander: ”Pandemin har flyttat fram branschen flera år i digitaliseringen”

Hej Erik! Vilka förändringar har Mäklarhusets fastighetsmäklare behövt göra under pandemin för att erbjuda spekulanter en smittskyddad miljö och följa myndigheternas rekommendationer? – Vi var...
View full page
Coronatomma kontorslokaler kan bli bostäder

Nyhet

Coronatomma kontorslokaler kan bli bostäder – men utredningen kritiseras

- Regeringen vill se att det befintliga fastighetsbeståndet används på bästa sätt, och att användningen för en och samma byggnad är flexibel. Det är inte minst viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv...
View full page
Priset på stora lägenheter har ökat mer

Nyhet

Större lägenheter rusar under Corona

Under tidigare turbulenta perioder har de små och billigare lägenheterna generellt gått bäst. Under Coronakrisen har spelplanen ritats om. Nu är trenden istället störst prisökningar för större...
View full page
Anna Strömberg

Nyhet

Snart ett år i coronans grepp – så hanterar fastighetsmäklare smittan idag

Hej Anna! Vilka förändringar i ditt arbetssätt har ni behövt göra under pandemin för att erbjuda spekulanter en smittskyddad miljö och följa myndigheternas rekommendationer? När vi förväntar oss...
View full page
Tomma kontor

Nyhet

Ökande hemarbete kan frigöra tiotusentals bostäder

När digitaliseringen skjutsats in i framtiden och potentialen för ökat hemarbete blir allt klarare för många så är fortfarande dess betydelse för det övriga samhället oklara. Men nyligen meddelade...
View full page
Statistik under corona

Nyhet

Vi slutar med veckostatistiken

- När smittspridningen tog fart och stora delar av samhället snabbt stängde ned spred sig oron också till bostadsmarknaden. Men branschen var snabb på att ställa om. Det etablerades tydliga...
View full page
Fastighetsmarknaden och corona

Nyhet

”Lågt utbud och Corona bränsle för villamarknaden”

- Många ser över sin boendesituation i kölvattnet av Coronakrisen, så att det var betydligt högre aktivitet på bostadsmarknaden i juli än vad det brukar vara var väntat. Ett ovanligt lågt villautbud...
View full page
Anders Larsson

Nyhet

Så hanterar vi pandemin: Anders Larsson från Visbymäklarna

De första veckorna efter coronautbrottet präglades av stor oro, berättar Anders Larsson som är fastighetsmäklare på Visbymäklarna. - Vi målade upp olika scenarier – och skräckscenarier – för oss...
View full page
Janette Cohen

Nyhet

Spanska marknaden väntar på återhämtning efter nedstängning

Hur ser prisbilden i Spanien ut just nu? - Nedstängningen kommer att påverka siffrorna ordentligt det här kvartalet delvis eftersom utlänningar inte kunnat resa in i Spanien. Flera banker och...
View full page
Annika Torevi

Nyhet

Så hanterar vi krisen: Annika Torevi i Bohuslän

I mars hade säsongen för fritidshus inte kommit igång i norra Bohuslän. När pandemin utbröt märktes därför först ingen större skillnad, berättar Annika Torevi som är fastighetsmäklare på Kustnära...
View full page
Medlemsenkät: Många följer corona-åtgärder

Nyhet

Medlemsenkät: Många följer corona-åtgärder

- Det är mycket glädjande, säger Björn Wellhagen. Totalt uppger 93 procent att ”alla” eller ”de allra flesta” spekulanter följer åtgärderna. I Stockholm är situationen något annorlunda. Var tionde...
View full page
Christina Casserlöv

Nyhet

Så hanterar vi pandemin: Christina i Bromma berättar

Christina Casserlöv och hennes kollegor har liksom alla andra påverkats av pandemin. Allvaret i situationen har blivit alltmer tydligt under tiden som har gått. Ändå tycker hon att det går...
View full page
Majoritet har inte råd med ny bostad

Nyhet

Ny rapport: Majoritet har inte råd med ny bostad

Drygt 20 000 bostäder behöver byggas per år för att möta bostadsbehovet i regionen. Studien visar att hushållen endast kan efterfråga cirka 15 000 nybyggda bostäder. Gustav Hemming (C), Tillväxt-...
View full page
Björn Wellhagen

Nyhet

Ska jag sluta amortera under coronapandemin? VD Björn Wellhagen svarar

Att det är välkommet från Mäklarsamfundets sida är ingen hemlighet. Men som en följd av detta så har Mitt I-tidningen tagit ett snack med Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen om hur han tycker att man...
View full page
Björn Wellhagen

Nyhet

Di-TV: Mäklarsamfundets VD om coronavirusets effekt på bostadsmarknaden

Dagens Industris digitala TV-team har därför intervjuat några experter och frågat dem vad de kan se i sina spåkulor redan nu. Med för att svara på frågor är representanter från Hemnet och SBAB, men...
View full page