Nyhet Juridik 25 februari 2016

Förmedling av tomt med tillhörande husförslag ledde till varning

FMI har nyligen meddelat varning i ett tillsynsärende där en mäklare endast hade i uppdrag att förmedla en tomt, men där mäklaren i marknadsföringen presenterade ett färdigt husförslag.

Mäklaren varnades huvudsakligen på grund av följande:
- FMI ansåg att det framstod som att köparen av tomten var tvungen att köpa ett hus från den föreslagna husleverantören.
- FMI ansåg att uppgiften om att köparen hade möjlighet att bygga en ”synnerligen välplanerad villa med möjlighet att påverka färgval och tillval” inte var tillräcklig för att potentiella spekulanter skulle förstå att mäklaren endast hade ett begränsat uppdrag.

Mot bakgrund av FMI:s beslut vill vi från juristavdelningens sida påminna om vikten av att tydligt ange omfattningen av uppdraget i samband med marknadsföring av tomter, särskilt om husförslag presenteras i marknadsföringen.

Har du i uppdrag att förmedla en tomt bör annonseringen vara utformad så att en potentiell köpare med lätthet förstår att du endast förmedlar en tomt, och att den potentielle köparen själv måste förhandla med tilltänkt husleverantör, och kanske även anlita sakkunnig för att granska eventuellt entreprenadavtal.  

Beslutet kommer att överklagas till förvaltningsrätten.

Fredrik Aldmo
Förbundsjurist

Skapad 25 februari 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik