Lagboken - foto: Michael Erhardsson
Nyhet Bransch 1 juli 2021

Ny fastighetsmäklarlag från den 1 juli

Idag, den 1 juli börjar den nya fastighetsmäklarlagen att gälla. Lagen innebär bland annat att företagen ska registreras och stå under tillsyn och att de måste uppfylla flera krav för att få vara verksamma.
Företagen ges också ett övergripande ansvar att verka för att de mäklare som är verksamma i företaget följer god fastighetsmäklarsed. Dessutom utvidgas skyldigheterna enligt penningtvättsregleringen till att omfatta företagen.
Skapad 1 juli 2021
Uppdaterad 24 februari 2023
Fastighetsmäklarlagen Branschen