Malcolm Momodou Jallow
Nyhet Press/Opinion 6 oktober 2022

De kommer styra bostadspolitiken i riksdagen – hela listan

Nu har de nya ledamöterna och suppleanterna till riksdagens civilutskott, som bland annat arbetar med bostadsfrågor, valts. Utskottets arbete kommer att ledas av Vänsterpartiets Malcolm Momodou Jallow.

I veckan valdes nya ledamöter och suppleanter till riksdagens utskott. Vi har förstås spanat lite extra på civilutskottet, som arbetar med de frågor som berör vår bransch mest. Vänsterpartiets Malcolm Momodou Jallow tilldelades ordförandeposten.  Han har tidigare uttalat sig om att ”staten på allvar måste börja föra en bostadspolitik som inte bara fortsätter gynna de ägda boendeformerna". Från ordföranden kan vi vänta oss ett stort fokus på det hyrda boendet, men utskottet består som bekant av olika partirepresentanter och styrkeförhållandena speglar de som finns i riksdagen i stort. 

Ledamöter – hela listan

Mikael Eskilandersson (SD)

Jennie Nilsson (S)

Viktor Wärnick (M)

Leif Nysmed (S)

Angelica Lundberg (SD)

Laila Naraghi (S)

David Josefsson (M)

Dennis Begic (S)

Roger Hedlund (SD)

Anna-Belle Strömberg (S)

Ellen Juntti (M)

Malcolm Momodou Jallow (V)

Larry Söder (KD)

Alireza Akhondi (C)

Gabriel Kroon (SD)

Jan Riise (MP)

Jakob Olofsgård (L)
 

Skapad 6 oktober 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Bostadspolitik