Forskning

Påverkan och hot mot mäklare

Nyhet

Har du upplevt försök till påverkan och hot mot dig som mäklare?

Intervjuerna beräknas ta 30 - 60 minuter och kan ske via Zoom. Samtalen spelas in. Alla resultat redovisas på anonymt och på gruppnivå så att ingen enskild persons erfarenheter kan identifieras....
View full page
Hur länge stannar svenska fastighetsmäklare i yrket?

Nyhet

Martin Ahlenius: ”Där är branschens och medias bild fel”

Du ingår i en forskargrupp som har undersökt hur länge fastighetsmäklare stannar i yrket, och er artikel har nyligen blivit publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Vad är era slutsatser? Svenska...
View full page
KTH

Nyhet

”Bostadsbrist kan undvikas om vi utnyttjar bostäderna bättre”

Bo Söderberg, professor i fastighetsekonomi som fram till slutet av 2021 var chefsekonom på Boverket, leder ett aktuellt forskningsprojekt på KTH som under två år bland annat ska kartlägga...
View full page
Vad är vi villiga att betala för att slippa otrygghet?

Nyhet

Vad är vi villiga att betala för att slippa otrygghet?

Trygghet och kriminalpolitik har stått i centrum för den politiska debatten under en längre tid, och medierna fylls av nyheter om skjutningar, våldsdåd och gängkriminalitet. Den upplevda otryggheten...
View full page
Rickard Engström

Nyhet

”Den oberoende mellanmannen” – Rickard Engström om sin forskning om fastighetsmäklarrollen

Rickard, vem är du och vad har du för bakgrund? - Min akademiska bakgrund är ek.mag. från Stockholms Universitet, fil.kand. Uppsala Universitet, sedan mäklarutbildning och nu Doktor i...
View full page
Fastighetsmäklares drivkraft – varma relationer

Nyhet

Ny forskning: ”Fastighetsmäklares drivkraft – varma relationer”

Efter att ha intervjuat nio av de mest framgångsrika fastighetsmäklarna i en stor organisation, lokaliserade över hela landet, slogs Martin Ahlenius och hans medförfattare av hur viktiga...
View full page
Jonas Kågström

Nyhet

Filmer om branschen

Här hittar du korta filmer där forskare från högskolan och före detta fastighetsmäklarstudenter, som nu arbetar i branschen berättar om sitt arbete. I filmerna får du bland annat svar på, vilka de...
View full page
Seminarium på KTH om hållbarheten i fastighetsmäklaryrket

Nyhet

Seminarium på KTH om hållbarheten i fastighetsmäklaryrket

Ahlenius forskning kommer bland annat att undersöka olika årskullar av fastighetsmäklare och studera hur många som stannar kvar i yrket över tid. Utöver Martin Ahlenius deltog näringspolitiska...
View full page
Flykten från Stockholm

Nyhet

Forskare om flykten från Stockholm

Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, tror att Stockholms bostadsmarknad kan vara en förklaring. – När man börjar få större familj är det svårt att få tag på stora...
View full page
Bostadsmarknaden och populismen

Nyhet

Bostadsmarknaden och populismen

Ny forskning (Ansell & Adler) pekar på att värdeutvecklingen på bostadsmarknaden till en ganska hög grad avgör hur nöjda väljarna är med status quo. Bostaden är ofta livets största affär och...
View full page
Caroline och Jennifer

Nyhet

De fick utmärkelsen ”Årets C-uppsats”

Under Mäklardagen 2018 på Högskolan i Gävle fick de tidigare fastighetsmäklarstudenterna Caroline Örnklint och Jennifer Törnkvist stipendium för sin C-uppsats "Personlighetsdrag och motivation inom...
View full page

Nyhet

Så väljer vi bostad

I avhandlingenMitt hem och min ekonomi – en studie av hur bostadsrättsägare kalkylerarhar Birgitta Vitestam Blomqvist gjort 17 intervjuer med bostadsrättsköpare ur socioekonomiskt starka grupper...
View full page

Nyhet

Mäklaren som ska forska om branschen

I våras gick Högskolan i Gävle ut med att de skulle inrätta en doktorandtjänst för att långsiktigt stärka sin fastighetsmäklarutbildning. En som nappade på erbjudandet var mäklaren Martin...
View full page

Nyhet

De fick stipendium för sin uppsats om förhandling

Under Mäklardagen 2017 på Högskolan i Gävle fick de tidigare fastighetsmäklarstudenterna Patrik Jogedal och Alexander Engström stipendium för sin C-uppsats "Kunskapsvarians vid förhandlingar - En...
View full page