Dom nyproduktion
Nyhet Bransch 2 maj 2019

Ny dom -  10 veckors försening räcker för att häva köp

Blir bostaden mer än tio veckor försenad så har köparen rätt att häva förhandsavtalet. Den bedömningen gör Nacka Tingsrätt i en ny dom.

Domen gäller ett projekt i Nacka, där ett par tecknat förhandsavtal på en bostadsrätt för 11 miljoner kronor. Tillträdet skulle ske i januari 2018, men i april hade köparna ännu inte fått flytta in och ville då häva köpet och även få tillbaka förskottsbetalningen på 1,1 miljoner kronor. 

Nacka tingsrätt dömer till köparnas fördel och ger dem rätt att häva köpet och få tillbaka förskottsbetalningen i sin helhet. Föreningen och bostadsutvecklaren Tribecagruppen menar att förseningen berott på komplicerade markarbeten och en utdragen bygglovsprocess, men tingsrätten konstaterar både att förseningen inte kan anses som skälig tid och att anledningen till dröjsmålet har liten betydelse. 

Domen kommer sannolikt att överklagas. Den är dock inte vägledande i andra liknande fall eftersom det är en tingsrättsdom.

Skapad 2 maj 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Nyproduktion Köpa och sälja