Nyhet Juridik 11 maj 2017

Köpare som betalar kontant – det här ska du tänka på

Om en köpare berättar att han eller hon inte behöver låna till köpet bör du som fastighetsmäklare vara extra vaksam. I den här artikeln ger förbundsjurist Fredrik Aldmo några konkreta tips på hur du som fastighetsmäklare kan skydda både säljaren och dig själv mot otrevliga överraskningar i samband med kontantaffärer.

Även om majoriteten av alla köpare som betalar kontant fullföljer köpet utan problem händer det att handpenning och slutlikvid uteblir på grund av att köparen inte hade möjlighet att betala köpeskillingen. Vissa köpare ljuger helt enkelt om sin ekonomi. Säljaren kan visserligen häva köpet om slutlikviden inte erläggs på tillträdesdagen men vägen dit kan vara lång och osäker.

Som bekant ger utebliven handpenning inte någon självklar rätt till hävning, och om tillträdet ligger flera månader framåt i tiden riskerar säljaren att sväva i ovisshet under en längre tid. Vid köp av bostadsrätt kan köparens bristande ekonomi, med låg inkomst och betalningsanmärkningar ställa till problem vad gäller medlemskapet. För en säljare kan det vara fördelaktigt om en köpare som ändå saknar möjlighet att erlägga slutlikviden faktiskt nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Ett nekat medlemskap är dock ingen garanti för att köpet går åter på en gång, köparen kan nämligen överklaga bostadsrättsföreningens beslut. 

För att undvika situationer där säljaren är bunden av ett köp som med all sannolikhet inte kommer att kunna fullföljas kan säljaren skyddas med hjälp av olika villkor. Den enklaste lösningen är att ge säljaren hävningsrätt om handpenningen inte är erlagd senast ett visst datum. Detta kan ske genom användande av standardklausul i de olika mäklarsystemen.

Slutligen måste du som fastighetsmäklare säkerställa att du uppfyllt din rådgivningsskyldighet till köparen. Enligt praxis måste du informera om möjligheten att villkora köpet av upptagande av lån samt informera om att köparen kan drabbas av skadeståndsansvar om man inte kan fullfölja köpet. Denna rådgivningsskyldighet kan lämpligen dokumenteras genom en klausul i köpekontraktet. 

En kontantaffär ställer dessutom krav på ökad kundkännedom, tänk på att fråga efter var pengarna kommer ifrån. 

Avslutningsvis är det viktigt att du är tydlig med att du som mäklare inte gör någon kreditprövning, eller annan kontroll av köparens betalningsförmåga. Skulle du få kännedom om omständigheter som kan väcka tveksamheter kring köparens betalningsförmåga är du naturligtvis skyldig att informera säljaren om detta.

Fredrik Aldmo
Förbundsjurist

Skapad 11 maj 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Juridik