Nyhet Juridik 6 september 2018

Dokumentera ändrad dag för tillträde!

Det förekommer att köpare och säljare diskuterar ändrad dag för tillträde efter kontraktsskrivningen. Normalt torde detta inte leda till några bekymmer. Tillträdet omfattar emellertid mycket viktiga moment i en överlåtelse. En mäklare bör därför verka för att en sådan överenskommelse dokumenteras, så att onödiga tvister kan undvikas.

Rekommendation
I de köpekontrakt och överlåtelseavtal som mäklare medverkar till anges ett datum för tillträdesdag med tillägget ”eller annat datum enligt överenskommelse”. Om mäklaren får information om att parterna kommit överens om en ny dag för tillträde finns det anledning att verka för att detta dokumenteras, i första hand genom att upprätta ett tilläggsavtal. Förhållandena kan vara sådana att detta inte är praktiskt möjligt. I så fall bör mäklaren i vart fall få bekräftelser från både köparen och säljaren via e-post om den nya tillträdesdagen.

Om ord står mot ord och det inte kan visas att en ny dag avtalats gäller förstås den dag som angivits i kontraktet.

FMIs tillsyn
Fastighetsmäklarinspektionen har nyligen prövat en mäklares ansvar i samband med ändrad dag för tillträde. Enligt mäklarens uppgifter önskade köparna tillträda så snart det var möjligt med anledning av att huset stod tomt men att parterna själva ”skulle komma överens i den frågan”. I beslutet hänvisas bland annat till en mäklares skyldigheter enligt 21 § fastighetsmäklarlagen att verka för att köparen och säljaren träffar överenskommelser i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen och till omsorgsplikten. Med hänsyn till att det funnits stöd i överlåtelseavtalet om att parterna kunde komma överens om en annan tillträdesdag bedömdes det vara tillräckligt med en erinran. Två ledamöter ansåg emellertid att underlåtelsen skulle motivera en varning.

Beslutet har överklagats av mäklaren till förvaltningsrätten. Läs beslutet här.

Det kan noteras att Fastighetsmäklarinspektionen vid samma tillfälle skrivit av ett tillsynsärende som gällde en liknande situation. Enligt beslutet visade utredningen i ärendet att det tilläggsavtal som mäklaren upprättat motsvarade parternas vilja och att anmälarens kritik inte gav anledning till någon åtgärd.

Läs beslutet här.

Annika Ahlberg
Förbundsjurist

Skapad 6 september 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Juridik