Tillträde

Andreas Strandberg

Nyhet

När säljaren har en bostadshyresgäst i bostaden – vad gäller?

Vad är ett hyresavtal? Inledningsvis så finns det inga formkrav eller skriftlighetskrav på ett hyresavtal. Det innebär att det kan föreligga ett hyresförhållande oaktat om hyresvärden och...
View full page
Klicktoppen 2022

Nyhet

Klicktoppen 2022 – det engagerade mest under förra året

1. Praktisk vägledning när en köpare inte kan tillträda ”I nuläget får vi en del samtal som handlar om att köpare inte har möjlighet att tillträda. I rådande läge är det inte konstigt och...
View full page
Louise Åhl Rosell

Nyhet

Praktisk vägledning när köpare inte kan tillträda

Köparen förklarar att han inte har möjlighet att ordna sin finansiering (före tillträdet) Här utgår jag från att det är möjligt att föra en diskussion med båda parter. Om de är överens finns alla...
View full page

Nyhet

Vem ansvarar vid tillträdet – den anlitade mäklaren eller kollegan som medverkar?

Ansvarig mäklare har bytt arbetsgivare Mäklarsamfundet har i tidigare Nyhetsbrev framhållit att byte av arbetsgivare inte medför någon rätt för en mäklare att ensidigt säga upp ett pågående...
View full page