Nyhet Juridik 4 maj 2016

Mäklare fick erinran efter sen överlämning av anbudsförteckning

Fastighetsmäklarinspektionen meddelade nyligen en mäklare en erinran då han lämnat över anbudsförteckningen för sent till parterna.

En mäklare anmäldes till FMI bland annat p.g.a. att anmälaren, som var köpare i uppdraget, uppgav att hon inte fått ta del av anbudshistoriken vid tillträdet. När anmälaren bad mäklaren om förteckningen i efterhand kunde han inte skicka den direkt via e-post utan bad henne istället att komma till kontoret för att hämta dokumentet. Anmälaren skickade in ett e-postmeddelande daterat 12 dagar efter tillträdesdagen för att styrka detta.

Mäklaren besvarade inte uttryckligen FMI:s fråga om när han överlämnade anbudsförteckningen till uppdragsgivaren och köparen. Mäklaren lämnade dock in kopior av anbudsförteckningen som inte hade undertecknats av säljaren eller köparen. Mäklaren lämnade även in ett beslut fattat av FRN avseende samma förmedlingsuppdrag liksom en inlaga från det ärendet. I mäklarens inlaga till FRN medgav mäklaren att han inte överlämnade anbudsförteckningen till parterna på det sätt som föreskrivs i fastighetsmäklarlagen.

Enligt FMI:s praxis utgör en fastighetsmäklares underlåtenhet att överlämna anbudsförteckningen till parterna normalt grund för varning. Med hänsyn till den förhållandevis korta tidsperioden mellan tillträdet och mäklarens e-postmeddelande till anmälaren, och till anmälarens uppgift om att mäklaren sedan överlämnade anbudsförteckningen, ansåg FMI att påföljden kunde stanna vid en erinran.

Johanna Stampe
Bitr. Förbundsjurist
Mäklarsamfundet

Skapad 4 maj 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik