Digitalt AML-stöd från Mäklarsamfundet
Nyhet Medlem 9 december 2021

Nu har det landat - Mäklarsamfundets digitala AML-stöd till ”medlemsföretagen”

Anti Money Laundering (AML), bekämpning av penningtvätt, är en viktig uppgift för många branscher, så även för fastighetsmäklarbranschen. Även fastighetsmäklarföretagen har idag, som en följd av nya fastighetsmäklarlagen, skyldigheter att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det företag som inte uppfyller kraven enligt Penningtvättslagen (PTL) utsätter sig för stor finansiell risk och potentiellt stor varumärkesskada. Men, det är i många avseenden svårt att veta hur man ska gå till väga och att säkerställa lagenlig kvalitet i åtgärderna är komplicerat och kan kräva mycket tid och stora resurser.

Mäklarsamfundet har därför beslutat om en särskild satsning med mål att ta fram bra digitalt stöd till våra medlemmar och medlemsföretag, som kan underlätta arbetet och som vi tidigare informerat om under devisen ”Hjälp är på väg” har en arbetsgrupp sedan i våras arbetat intensivt med att infria detta mål. Det har tagit längre tid än vi önskat, men vi är likafullt glada att kunna meddela att hjälpen nu har ”landat”, så att vi kan presentera resultatet.

Hjälpen består av två delar, som kan samverka om man vill, men annars är möjliga att ta i anspråk var för sig.

Den ena delen är en konsulttjänst där du som medlem och innehavare av ett medlemsföretag som är eller kommer att registreras som fastighetmäklarföretag hos FMI, erbjuds hjälp av Mäklarsamfundets jurister med att fram den allmänna riskbedömning för verksamheten som penningtvättslagen föreskriver ska finnas och hållas uppdaterad. Till stöd vid framtagandet har juristerna förvärvat licensrätten till ett avancerat analysprogram kallat Risk Assessment Pro framtaget av Acuminor AB. Kostnaden för tjänsten är för närvarande 5 000 kr exkl moms per företag och år. 

Den andra delen avser hjälp vid valet av KYC-program. Vi bedömer det som nödvändigt i arbetet mot penningtvätt att använda ett sådant program. Vår rekommendation är att medlemsföretagen använder det KYC-program som tillhandahålls av företaget Nordkyc AB, som Mäklarsamfundet tecknat ramavtal med.   

Sammantaget innebär Mäklarsamfundets lösning att du som medlem och innehavare av ett fastighetsmäklarföretag får högkvalitativa tjänster till ett kraftigt reducerat pris, samtidigt som det säkerställs att företaget har den dokumentation som krävs enligt lag.

Inom de närmaste dagarna öppnar vi möjligheten att ansluta sig till tjänsterna. Anslutning sker via Mäklarsamfundets respektive Nordkyc hemsida. Håll utkik här och i inkorgen för mer information!

Skapad 9 december 2021
Uppdaterad 20 februari 2023
Penningtvätt Kundkännedom