Välj rätt mot penningtvätt!
Nyhet Medlem 27 januari 2022

Välj rätt mot penningtvätt!

Olika typer av stöd och tjänster för att underlätta efterlevnad av Penningtvättslagen (PTL) är av förklarliga skäl högaktuella. Som du också kan läsa om här på sajten kan brister i efterlevnaden leda till böter i miljonklassen och stora varumärkesskador. Många aktörer på området marknadsför sig nu intensivt mot fastighetsmäklarbranschen. Tjänsternas kvalitet och omfattning varierar.

Vi vill därför påminna om det AML-stöd som Mäklarsamfundet erbjuder. Gällande KYC-program har vi tecknat ett ramavtal med NordKyc AB, som vi rekommenderar våra medlemmar att använda. Mäklarsamfundet hjälper er också att upprätta den allmänna riskbedömning som penningtvättslagen föreskriver ska finnas och hållas uppdaterad. För att underlätta arbetet använder vi ett avancerat analysprogram från Acuminor AB.  Många fastighetsmäklarföretag har redan anslutit sig, men vi tar emot nya anmälningar löpande.

Läs mer och anslut dig här

Skapad 27 januari 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Penningtvätt Kundkännedom