EU
Nyhet Bransch 7 september 2023

Ytterligare förändringar i EU-kommissionens lista över högrisktredjeländer

Europeiska Kommissionen har uppdaterat sin lista över länder utanför EES som de identifierar som högrisktredjeländer. Ändringen trädde i kraft den 16 juli 2023. Det är andra gången i år som EU justerar listan över högrisktredjeländer.

Med högriskländer avses länder där det föreligger stor risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Nya länder som har tillkommit på listan är Nigeria och Sydafrika. Länderna tas upp på listan då de anses vara jurisdiktioner som har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och som utgör ett betydande hot mot EU:s finansiella system.  

Kommissionen bedömer också att Marocko och Kambodja som tidigare fanns med på listan, inte längre har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Länderna anses ha effektiviserat sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och åtgärdat relaterade tekniska brister som tidigare identifierats. Dessa länder stryks därför från listan över högrisktredjeländer. 

Enligt 3 kap. 17 § Penningtvättslagen ska en mäklare vidta skärpta åtgärder vid affärsförbindelser eller enstaka transaktioner när kunden är etablerad i ett land utanför EES som har identifierats som ett högrisktredjeland av Europeiska kommissionen. Åtgärderna innebär bland annat att pengarnas ursprung ska kontrolleras. Kunder som är etablerade i högrisktredjeländer anses utgöra en mycket hög risk. Det är därför viktigt att ha koll på vilka länder som finns med på Kommissionens lista över högrisktredjeländer och att vara uppmärksam på om listan på länder ändras.  

Aktuell version av listan på högrisktredjeländer som gäller från den 16 juli 2023 hittar du säkrast på EU:s officiella webbplats

Emil Ericsson
Förbundsjurist Mäklarsamfundet

Skapad 7 september 2023
Uppdaterad 7 september 2023
Penningtvätt