Krafttag mot penningtvätt med nytt stöd för fastighetsmäklarföretag
Nyhet Medlem 16 december 2021

Krafttag mot penningtvätt med nytt stöd för fastighetsmäklarföretag

Som en följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag skyldigheter att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Att säkerställa lagenlig kvalitet i åtgärderna är komplicerat och kan kräva mycket tid och stora resurser. För att hjälpa fastighetsmäklarföretagen i arbetet lanserar Mäklarsamfundet med samarbetspartners ett stöd som kombinerar digital analys med operativt juridiskt stöd.

- Fastighetsmäklarbranschen har en nyckelroll i att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism eftersom vi vet att fastighets- och bostadsaffärer kan vara sårbara för penningtvättsförsök. Trots att företagen ofta är små med få anställda gäller samma regelverk som för till exempel banker. Nu bidrar vi med det stöd som krävs för att branschen ska bli en föregångare i arbetet mot penningtvätt, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Läs mer här.
 

Skapad 16 december 2021
Uppdaterad 20 februari 2023
Penningtvätt