Nyhet Juridik 25 juni 2015

Uppdragsgivare utan giltig id-handling

En äldre herre ska sälja sin fastighet och när du som mäklare ska göra ID-kontroll säger han att han vare sig har ID-kort, körkort eller pass. Vad gör du?

För det fall en kund saknar en giltig identitetshandling är det möjligt att styrka kundens identitet med hjälp av handlingar, uppgifter eller upplysningar från tillförlitliga och oberoende källor. Om kunden exempelvis bor på ett vårdhem kan en anställd på vårdhemmet styrka kundens identitet. Ett annat alternativ är att någon släkting till kunden styrker dennes identitet. Du som mäklare kan då beställa ett personbevis från Skatteverket för att kontrollera släktförhållandet. Intygsgivarens identitetshandling bör också kontrolleras, kopieras och förvaras i objektsmappen.

Läs gärna mer om id-kontroll och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism hos FMI.

Elina Schönnings
Förbundsjurist

Skapad 25 juni 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik