Penningtvätt
Nyhet Bransch 15 juni 2023

Finansiell brottslighet – så såg riskerna ut 2022

Mäklarsamfundets och Acuminors riskbedömningstjänst lanserades under april 2022. Tjänsten har varit uppskattad och har varit en bidragande faktor till den generella ökningen av medvetenhet kring penningtvätt och terrorfinansiering som vi har sett i branschen.

Med Mäklarsamfundets och Acuminors riksbedömningstjänst får mäklarföretagen hjälp med att göra en bedömning av penningtvätts- och terrorfinansieringsriskerna i sin verksamhet - till ett mycket förmånligt pris. I den här rapporten redogör vi kortfattat för några av de slutsatser vi kan dra från arbetet med riskbedömningstjänsten. Vilka är de största hoten och riskerna? Hur mycket tid och pengar har tjänsten sparat för branschen? Hur kommer tjänsten att utvecklas?

Till rapporten

Skapad 15 juni 2023
Uppdaterad 15 juni 2023
Penningtvätt