Matilda Bergström
Nyhet Juridik 13 januari 2022

Mäklarsamfundets nya jurist Matilda Bergström om AML-stödet

Mäklarsamfundet presenterade nyligen resultatet av det projektarbete som pågått större delen av fjolåret under arbetsnamnet ”Ett digital AML-stöd till fastighetsmäklarbranschen”. Som säkert är bekant är ”AML” en förkortning av den engelska benämningen för det vi kallar ”åtgärder mot penningtvätt”, så stödet i fråga tar sikte på fastighetsmäklarens skyldigheter enligt penningtvättslagen och är avsett att underlätta för mäklaren i rollen som s.k. verksamhetsutövare. Men vad består då det stöd Mäklarsamfundet tagit fram av och till vem eller vilka är stödet riktat?

Vi ställer frågan till Mäklarsamfundets nya jurist, Matilda Bergström, som varit med och startat upp Mäklarsamfundets riskbedömningstjänst, som är den ena delen av det stöd Mäklarsamfundet tagit fram och sedan slutet av december kan beställas via ett formulär på Mäklarsamfundets hemsida

Vad är Mäklarsamfundets riskbedömningstjänst?

–  Mäklarsamfundets riskbedömningstjänst är en nyinrättad tjänst där Mäklarsamfundets jurister på konsultbasis hjälper fastighetsmäklarföretagen att upprätta en sådan allmän riskbedömning som företagen enligt penningtvättslagen har skyldighet att upprätta och årligen uppdatera. Skyldigheten låg tidigare på den enskilde mäklaren, men i och med den nya fastighetsmäklarlagen och den registreringsplikt hos FMI som införts för fastighetsmäklarföretagen, har skyldigheten att upprätta den allmänna riskbedömningen övergått på företagen. Vi erbjuder nu företagen hjälp att göra deras riskbedömning, med stöd av ett avancerat programstöd som vi köpt licensrätt till från Acuminor AB. För 5 000 kr per år får företaget en allmän riskbedömning gjord som redovisas i en flersidig rapport med tillhörande åtgärdsförslag. En entimmes workshop ingår liksom en uppdatering av den första bedömningen.

Vi har arbetat intensivt med att ta emot och registrera nya kunder och förse dem med det ganska omfattande frågeformulär som är det första steget i arbetet med tjänsten. Det är roligt att notera det stora intresse våra medlemmar och deras företag visat för vår tjänst.

Hur ser den andra delen av AML-stödet ut?

–  Den andra delen består av en rekommendation till våra medlemmar att använda det KYC-program som Nordkyc AB tillhandahåller för att enklare kunna uppfylla penningtvättslagens krav på god kundkännedom.

Vad kan hända om ett mäklarföretag inte uppfyller kraven i Penningtvättslagen (PTL)?

–  Förutom det uppenbara i att man, om man inte uppfyller kraven, kan underlätta för internationell brottslighet och terrorism så utsätter sig det företag som inte uppfyller kraven enligt PTL för stor finansiell risk och potentiellt stor varumärkesskada. Företaget kan få betala böter i storleksordningen upp till en miljon euro.

Du är ju ny på jobbet, vilken roll har du och vad lockade med tjänsten?

–  Min roll är att ta emot underlaget och med hjälp av programmet upprätta de allmänna riskbedömningarna och arbeta med de penningtvättsfrågor som bedömningen berör. Det som lockade mig med tjänsten var att få arbeta med penningtvättslagstiftningen på en trevlig arbetsplats tillsammans med kollegor som besitter stor kunskap inom området. Det var även spännande att få vara med vid uppstarten och lanseringen av riskbedömningstjänsten.

Berätta om din bakgrund! 

–  Sedan i höstas har jag en juristexamen där jag specialiserat mig främst inom ekonomisk familjerätt. Jag var egentligen klar med mina studier redan till sommaren, men valde att förlänga utbildningen med en kurs inom finansmarknad och kredit. Där kom jag i kontakt med penningtvättslagstiftningen, vilket väckte mitt intresse för penningtvättsfrågor. Jag blev därför jätteglad när jag såg att Mäklarsamfundet sökte en jurist med inriktning på detta område och ännu gladare när jag också erbjöds jobbet.

Nu när du är i vår bransch – vad är ditt eget drömboende egentligen?

–  Jag måste faktiskt säga att jag flyttade in i mitt drömboende nu i somras; ett äldre hus ute på landet, med skogen runt knuten!

Om man inte anmält sig till tjänsten än men är intresserad – hur går man till väga?

–  Information om hur ni beställer tjänsterna hittar ni här. Vill ni ha mer information om vad respektive tjänst innebär finns det mer information i respektive formulär. Det går även bra att maila till riskbedomning@maklarsamfundet.se

Skapad 13 januari 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Penningtvätt Kundkännedom Ny på jobbet