Finanspolisen
Nyhet Bransch 24 augusti 2023

Finanspolisen informerar – ta tillbaka brottsvinster

Polisen återtar brottsvinster för att minska lönsamheten av brott och samtidigt försvåra möjligheten att finansiera ny brottslighet, bland annat i form av dispositionsförbud. Finanspolisen har nu gått ut med ett nytt informationsblad om hur du som fastighetsmäklare och rapporteringspliktig verksamhetsutövare kan hjälpa dem att ta tillbaka brottsvinster.

Som fastighetsmäklare är du skyldig att förebygga risken för att utnyttjas som ett verktyg för brottslig verksamhet genom att följa lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Finanspolisen underlättar det arbetet bland annat genom att löpande bistå med viktigt informationsmaterial som du kan ta del av. 

Mäklarsamfundet uppmanar dig att kontinuerligt se över den information som Finanspolisen publicerar på sin hemsida. Det finns dessutom relevant information när du är inloggad i goAML-portalen, som ett nytt informationsblad om bland annat dispositionsförbud och hur du kan hjälpa Polisen att ta tillbaka brottsvinster för att minska lönsamheten av brott och försvåra möjligheten att finansiera ny brottslighet.  

Det kan vara aktuellt vid exempelvis felaktiga inbetalningar till klientmedelskonton och på andra sätt så se till att hålla dig uppdaterad för att kunna göra rätt mot penningtvätt.

Skapad 24 augusti 2023
Uppdaterad 24 augusti 2023
Penningtvätt