Jessica Edman
Nyhet Juridik 17 april 2024

Högriskkunder – det här behöver du tänka på

Mäklarsamfundets jurister får från tid till annan in frågor som rör hanteringen av högriskkunder – både gällande själva bedömningen av huruvida en kund kan klassas som högrisk eller inte och vilka åtgärder man i så fall är skyldig att vidta. Mäklarsamfundets jurist Jessica Edman ger dig en sammanfattning av vad du behöver göra och tänka på.
Skapad 17 april 2024
Uppdaterad 18 april 2024
Juridik