Nyproducerade bostäder
Nyhet Bransch 21 mars 2019

Fördel bostadsutvecklarna i ny dom om nyproduktion

Tvisterna om förhandsavtalens giltighet inom nyproduktionen fortsätter. I förra veckan kom en ny dom, som föll ut till bostadsutvecklarens favör. Stockholms tingsrätt slog fast att ingånget förhandsavtal ska fullföljas, även om beräknad tidpunkt för upplåtelse skrivits som ett halvårslångt intervall. Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg kommenterar.

Domen gäller HSB Bostads förening Tollare Strand i Nacka. Köparna ville hoppa av avtalet, efter att det skärpta amorteringskravet införts och deras lånelöfte inte förnyats. Köparnas advokat åberopade formfel i förhandsavtalet eftersom den beräknade tidpunkten för upplåtelse var satt som ett halvårslångt intervall. Stockholms Tingsrätt bedömde dock saken annorlunda och menade att även ett bortre datum i ett halvårslångt tidsspann kan anses vara en beräknad tidpunkt. Köparnas advokat meddelar att domen kommer överklagas. Hur ska domen tolkas? Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg kommenterar. 

-    Utgången i målet var inte helt oväntad såsom förhandstecknarnas talan var utformad. Att få ett sådant avtal ogiltigförklarat i domstol på grund av formfel hade nog krävt att det helt saknats uppgift i fråga om beräknad tidpunkt för upplåtelse, säger Jonas Anderberg.

-    Enligt uppgift kommer domen överklagas så vi får se om hovrätten gör en annan bedömning. Även om tingsrättens bedömning av bostadsrättslagen nu aktuella formkrav skulle stå sig, är en annan fråga vilken tidsangivelse som ur ett konsumentperspektiv kan anses vara godtagbart och bör förordas. Den frågan med flera har varit föremål för diskussion inom ramen för Mäklarsamfundets så kallade rundabordssamtal och vi har erbjudit oss att i samverkan med bostadsutvecklarna försöka uppnå en branschstandard för förhandsavtalen som bland annat omfattar detta moment. Arbetet pågår och samråd sker också med bostadsutvecklarnas eget projekt Trygg BRF, tillägger Jonas Anderberg
 

Skapad 21 mars 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Nyproduktion