Nyproduktion
Nyhet Press/Opinion 18 november 2021

Priserna för nyproducerade flerbostadshus högre än föregående år

Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var högre 2020 jämfört med 2019 för flerbostadshus och gruppbyggda småhus, skriver SCB i ett statistiksläpp.

Enligt Byggnadsprisindex (BPI) ökade priset på byggnation med drygt 5 procent för flerbostadshus, och drygt 11 procent för gruppbyggda småhus år 2020 jämfört med 2019. Föregående år var ökningen drygt 5 procent för flerbostadshus och en minskning med 2 procent för gruppbyggda småhus, det enligt ett statistiksläpp från SCB.

I riket som helhet var det genomsnittliga totala produktionspriset år 2020 45 859 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus. Det totala produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 56 760 kr. Lägst var det i norra Sverige med 37 151 kr.

Läs hela nyheten från SCB här.
 

Skapad 18 november 2021
Uppdaterad 20 februari 2023
Nyproduktion Bostadspriser