Nyhet Press/Opinion 6 september 2018

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Goda förutsättningar för fortsatt stabilisering”

Bostadsrättspriserna steg i både riket och i alla storstadsområden utom centrala Göteborg under augusti. Priserna på villamarknaden var stillastående med undantag för Stor-Malmö som ökade med en procent. Sammantaget ger statistiken stöd åt mäklarnas rapporter om en lugn och allt mer stabil marknad.

<< Tillbaka till nyhetsbrev

Pressmeddelande den 4 september 2018

– Prisutvecklingen i augusti innebär ännu en månad av ökad stabilisering. Valresultatet kan leda till ökad oro, men politisk osäkerhet smittar sällan av sig på bostadsmarknaden på kort sikt. Den senaste mätningen från Konjunkturinstitutet pekar också på ett betydligt starkare ekonomiskt stämningsläge än normalt. Sammantaget ger det goda förutsättningar för fortsatt stabilisering och att mycket av det stora utbudet på successionsmarknaden kommer att säljas av framåt hösten, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet. 

Det är nu ganska exakt ett år sedan bostadsmarknaden började bromsa in, efter att bankerna införde tuffare låneregler och utbudet ökade på både nyproduktions- och successionsmarknaden. En viss försiktighet finns fortfarande kvar, men den oro som rådde under hösten och vinter 2017 har gradvis övergått i en ökande optimism. Sett över en tremånadersperiod visar både riket och storstadsområdena en positiv trend på bostadsrättsmarknaden, med oförändrade priser i Stor-Stockholm och en prisökning med sex procent i Stor-Malmö. På villamarknaden, som varit mer stabil även under de mest oroliga månaderna 2017, står priserna stilla förutom i Malmö, som ökar med en procent.

För komplett information om statistiken se www.maklarstatistik.se

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Björn Wellhagen, VD, Mäklarsamfundet
bjorn.wellhagen@maklarsamfundet.se
070-899 58 65

Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef, Mäklarsamfundet
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se
073-380 72 12

Skapad 6 september 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Svensk Mäklarstatistik Marknaden Bostadspriser