Björn Wellhagen
Nyhet Press/Opinion 11 november 2020

”Fjärde månaden i rad med stigande priser”

Trenden med stigande bostadspriser fortsatte i oktober. Priserna på både bostadsrätter och villor ökade med 1 procent. På årsbasis har villapriserna ökat med 11 procent, jämfört med 6 procent för bostadsrätter.  Det visar de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik. Det är fjärde månaden i rad med stigande priser och mycket tyder på att trenden fortsätter, kommenterar Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen.

Priserna på villor ökade i samtliga redovisade områden och i alla redovisade tidsintervall. I Stor-Stockholm och Stor-Malmö ökade villapriserna med 13 procent på årsbasis. Bostadsrättspriserna ökade med 1 procent i riket och med 2 procent i Stor-Stockholm och centrala Malmö. I Stor-Malmö, centrala Göteborg och Stor-Göteborg stod priserna däremot stilla i oktober. Det såldes lika många villor, 5 900 stycken, under oktober som under samma månad förra året. Antalet sålda bostadsrätter i oktober var däremot 6 procent fler än jämfört med oktober 2019. 

-    Trenden med stigande priser fortsatte i oktober. Nu är det fjärde månaden i rad med stigande priser. Coronaeffekten i kombination med lågt utbud fortsätter påverka villamarknaden mest med stora prisökningar i alla redovisade områden sett över ett år. Just nu tyder mycket på att trenden fortsätter. 46 procent av Mäklarsamfundets medlemmar spår att villapriserna kommer öka under sista kvartalet. Motsvarande andel för bostadsrätter är 26 procent, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet. 

Spannet mellan ut- och slutpris var i oktober i genomsnitt 10 procent för villor och 7 procent för bostadsrätter. Det indikerar ett högt tryck med många spekulanter på befintliga objekt.  

-    Turbulensen i omvärlden är stor, med rådande pandemi och den osäkerhet som det amerikanska valet omgärdas av. Vi bedömer däremot sannolikheten att svensk bostadsmarknad kommer påverkas av valet och dess efterspel som låg. Räntorna kommer vara låga en lång tid framöver och båda kandidaterna står bakom kraftfulla återhämtningspaket.  Det gäller även centrala samhällsekonomiska aktörer på hemmaplan, som ECB och Riksbanken, kommenterar Björn Wellhagen. 

För komplett information om statistiken se www.maklarstatistik.se
 

Skapad 11 november 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Svensk Mäklarstatistik Bostadspriser Marknaden