Nyhet Press/Opinion 23 augusti 2018

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Stabil sommarlunk på bostadsmarknaden”

Julisiffrorna från Svensk Mäklarstatistik visar stillastående priser på bostadsrätter i riket och en mer blandad bild av bostadsrättsmarknaden i de tre storstadsområdena. Fritidshusmarknaden tappar fart jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Resultatet ligger i linje med fastighetsmäklarnas senaste prognos i Mäklarinsikt, Sveriges största undersökning bland fastighetsmäklare.

<< Tillbaka till nyhetsbrev

Pressmeddelande den 13 augusti 2018

Den exceptionella sommarhettan tycks inte ha påverkat bostadsmarknaden i någon större utsträckning. Att antalet försäljningar sjunker under sommaren är en normal säsongseffekt. I riket och i centrala Stockholm stod priserna på bostadsrättsmarknaden still i juli medan de ökade i Göteborg och Malmö, där Stor-Malmö sticker ut med en prisökning på hela 3 procent. Villapriserna i Stor-Malmö var dessutom oförändrad på tolvmånadersbasis, till skillnad från i riket som helhet och övriga storstadsområden som alla uppvisar negativ årstakt. 
– Prisstatistiken för juli ligger i linje med prognosen som våra medlemmar gjorde i Mäklarinsikt, Sveriges största undersökning bland fastighetsmäklare. Där spådde en majoritet en stabil sommarlunk med stillastående priser. Årsutvecklingen på fritidshusmarknaden tappar något jämfört med föregående tolvmånadersperiod, sannolikt på grund av tuffare lånekrav, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet. 

Spannet mellan utgångspris och slutpris, den så kallade budpremien, är en viktig temperaturmätare på bostadsmarknaden. I juli låg den på 6 procent i riket för bostadsrätter, vilket var en procent högre än i juni. För villor låg den på 4 procent, två procent lägre än jämfört med juni.

För komplett information om statistiken se www.maklarstatistik.se

Skapad 23 augusti 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Svensk Mäklarstatistik Marknaden Bostadspriser