Så blir fastighetsmarknaden när restriktionerna släppt
Nyhet Press/Opinion 5 oktober 2021

Så blir marknaden när restriktionerna släppt

Mäklarsamfundets medlemmar tror att tendensen mot en prisstabilisering på bostadsmarknaden fortsätter under årets sista kvartal. Cirka en fjärdedel av fastighetsmäklarna tror på stigande småhuspriser under kvartalet. Det är 15 procentenheter färre än inför tredje kvartalet. Majoriteten bedömer att både småhus- och bostadsrättspriserna är oförändrade när det fjärde kvartalet summeras.

I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. Inför det fjärde kvartalet 2021 har 716 fastighetsmäklare över hela landet svarat på frågor om bland annat prisutveckling, utbud och efterfrågan.

  • 24 procent av mäklarna tror på stigande småhuspriser under det fjärde kvartalet. Motsvarande andel för bostadsrätter är 16 procent. 
  • 15 procent tror att småhusutbudet ökar. Det är 14 procentenheter färre än inför det tredje kvartalet.
  • Försäljningarna går snabbt. 14 procent av de svarande uppger att ett småhus säljs inom en vecka från första visning. En klar majoritet, 70 procent, menar däremot att det oftast tar mellan 2-4 veckor.

Läs rapporten här.

Skapad 5 oktober 2021
Uppdaterad 22 februari 2023
Svensk Mäklarstatistik Bostadspriser Marknaden