Undantagstillstånd

Små marknadseffekter av amorteringslättnad

Mäklarsamfundet har undersökt om och i så fall hur det tillfälliga undantaget i amorteringsreglerna har påverkat bostadsmarknaden. Nästan hälften av de svarande menar att påverkan är liten eller mycket liten. 17 procent ser en stor eller mycket stor effekt. De regionala skillnaderna är små. Det visar rapporten ”Undantagstillstånd – Marknadseffekter av tillfälligt undantag från amorteringsreglerna”.

Till rapporten

Skapad 18 november 2020
Uppdaterad 28 mars 2023