Utbildning

Studentpanelen

Nyhet

Studentpanelen om fastighetsmäklarutbildningen

Rebecca Behrendtz Jag tycker att utbildningen i sin helhet är ganska övergripande. Men det hade varit roligt om mer kopplades direkt till yrket! Utbildningen innehåller mycket matematik och...
View full page
Återregistrering kräver kunskapsprov

Nyhet

Återregistrering kräver kunskapsprov från 1 oktober i år

För att de som sedan årsskiftet påbörjat kurser för att komplettera sin utbildning skulle kunna använda sig av utbildningsbevis vid ansökan för återregistrering tillämpades en övergångsperiod fram...
View full page
Joakim Lusensky

Nyhet

Nya utbildningskrav för fastighetsmäklare rycker närmare

Som vi tidigare har berättat om planerar FMI att förändra utbildningskraven för fastighetsmäklare. Diskussionerna mellan branschen och myndigheten har därefter varit många och långa. Vi strävar mot...
View full page
Utbildningskrav för fastighetsmäklare

Nyhet

Fortsatta samtal om nya utbildningskrav

Myndighetens ursprungliga tanke var att de nya utbildningskraven skulle införas, med övergångsbestämmelser, i samband med att den nya fastighetsmäklarlagen träder i kraft den 1 juli 2021. Efter en...
View full page
Utbildning

Nyhet

Kostnadsfri utbildning den 18 maj

I och med pandemin är årsmötet digitalt och vi öppnar de digitala portarna för dig genom att göra utbildningen helt kostnadsfri. Till...
View full page
Nya utbildningskrav för att bli fastighetsmäklare

Nyhet

Nya utbildningskrav väcker reaktioner

Det är relativt många som tagit chansen att yttra sig över myndighetens förslag till nya utbildningskrav. Totalt har 32 remissvar inkommit. Bland dessa finns åtta fastighetsmäklarföretag, sju...
View full page
Senaste nytt från FMI och FRN

Nyhet

Senaste nytt från FMI och FRN

Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden. I första hand är det tvister mellan konsumenter och mäklare, där konsumenten har begärt skadestånd eller...
View full page
Analys och värdering av kommersiella fastigheter

Nyhet

Analys och värdering av kommersiella fastigheter

Utbildare: Fredrik Brunes teknologie doktor i bygg- och fastighetsekonomi Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris-...
View full page
Nya utbildningskrav för att bli fastighetsmäklare

Nyhet

Branschen kritisk mot förslag till nya utbildningskrav

FMI:s förslag till ändrade och utökade utbildningskrav för fastighetsmäklare kan sammanfattas som följer: Obligatorisk kandidatexamen (180 HP) inom något av de sju huvudområdena och 97.5 HP ska...
View full page
Josephine Lundmark

Nyhet

Årets Mäklarstudent 2021 är korad

Den 18 mars delades priset ut till Årets Mäklarstudent 2021. För att uppmärksamma framtida talanger delar SkandiaMäklarna tillsammans med Universum årligen ut detta pris. Tävlingen riktar sig till...
View full page
Jonathan Jutbo

Nyhet

”Spännande – inte skrämmande”

Vad har du, som ung och på väg ini branschen, för tankar kring fastighetsmäklarbranschens lönemodeller? Att påbörja en ny karriär i ett nytt yrke där lönen är provisionsbaserad känns spännande för...
View full page
Förmedling av nyproduktion

Nyhet

Förmedling av nyproduktion den 12 november

Kursledare: Niklas Rollgard, förbundsjurist Mäklarsamfundet Kursen startar 09.30 och avslutas ca 16.30. Pris medlemmar: 4 500 kr + moms Pris övriga: 5 400 kr + moms Plats: Främst digital...
View full page
Senaste nytt från FMI och FRN

Nyhet

Senaste nytt från FMI och FRN

Louise Åhl Rosell, bitr förbundsjurist Mäklarsamfundet samt annan jurist från Mäklarsamfundet. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden. I första...
View full page
Vinnande beteende- skapar bättre affärer - kurs hos Mäklarsamfundet

Nyhet

”Vinnande beteende- skapar bättre affärer” den 28 oktober

Kontakten med kunden, i det fysiska och digitala mötet, blir allt viktigare vid val av mäklare. Vårt medvetna, men kanske främst vårt omedvetna, beteende är en avgörande framgångsfaktor. Det bästa är...
View full page
Mäklarsamfundets kurs Byggteknik & Dolda fel

Nyhet

Byggteknik & Dolda fel

Kursledare: Magnus Bäckström, Mäklarsamfundet Dagen behandlar följande moment: Grundläggningar Bjälklag Stomme/väggar Fasader Yttertak Fönster/dörrar Våtrum Värme/ventilation Fukt, röta,...
View full page
Förhandlingsteknik för fastighetsmäklare

Nyhet

Förhandlingsteknik för fastighetsmäklare 7 oktober

Vill du få fler uppdrag? Vill du göra bättre affärer? Vill du skapa långsiktiga kundrelationer? Prismedlemmar: 4 900 kr + moms Pris övriga: 5 800 kr + moms Antal: Max 16 pers Var: Digitalt...
View full page
Webinarium "Senaste nytt från FMI och FRN”

Nyhet

Webinarium "Senaste nytt från FMI och FRN” 30 sep

Louise Åhl Rosell, bitr förbundsjurist Mäklarsamfundet samt annan jurist från Mäklarsamfundet. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden. I första...
View full page
Mäklarsamfundet - Skoglig grundkurs på Gammelkroppa Skogsskola

Nyhet

Skoglig grundkurs 9-10 september

Genom teoretiska och praktiska moment får du en inblick i skogsproduktion och miljöhänsyn samt kännedom om begrepp och kostnader med mera. Under kursen tas också frågor upp om försäljningsformer för...
View full page
Mäklarsamfundets webinarium

Nyhet

Webinarium "Senaste nytt från FMI och FRN” 28 augusti

Louise Åhl Rosell, bitr förbundsjurist Mäklarsamfundet samt annan jurist från Mäklarsamfundet. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden. I första...
View full page
Mäklarsamfundets webinarium

Nyhet

Webinarium "Senaste nytt från FMI och FRN” 26 juni

Louise Åhl Rosell, bitr förbundsjurist Mäklarsamfundet samt annan jurist från Mäklarsamfundet. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden. I första...
View full page
Gratis webinarium om penningtvätt

Nyhet

Gratis webinarium om penningtvätt

I och med att det är svårt att träffas i dessa tider blir Mäklarsamfundets årsmöte inte som det är tänkt. Vi erbjuder därför alla medlemmar ett gratis webinarium den 17 juni klockan 09.30 - ca 11.00....
View full page
Mäklarsamfundets webinarium

Nyhet

Webinarium "Senaste nytt från FMI och FRN” 29 maj

Louise Åhl Rosell, bitr förbundsjurist Mäklarsamfundet samt annan jurist från Mäklarsamfundet. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden. I första...
View full page
Mäklarsamfundets webinarium

Nyhet

Webinarium "Senaste nytt från FMI och FRN” 29 april

Louise Åhl Rosell, bitr förbundsjurist Mäklarsamfundet samt annan jurist från Mäklarsamfundet. Alla landets fastighetsmäklare omfattas av FRN, den branschgemensamma tvistlösningsnämnden. I första...
View full page
Kurs Byggteknik & Dolda fel

Nyhet

Byggteknik & Dolda fel 6 maj

Kursledare: Magnus Bäckström, Mäklarsamfundet Dagen behandlar följande moment: Grundläggningar Bjälklag Stomme/väggar Fasader Yttertak Fönster/dörrar Våtrum Värme/ventilation Fukt, röta,...
View full page
Kurs Nyproduktion

Nyhet

Förmedling av nyproduktion 28 april

Kursledare: Niklas Rollgard, förbundsjurist Mäklarsamfundet Tider: 09.00 - ca 16.30 Pris medlemmar: 4 500 kr + moms Pris övriga: 5 400 kr + moms Plats: Mäklarsamfundet i Solna I kurspriset...
View full page