Utbildningskrav för fastighetsmäklare
Nyhet Bransch 20 maj 2021

Fortsatta samtal om nya utbildningskrav

Som vi tidigare berättat om så har kritiken mot vissa delar av Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) förslag till nya utbildningskrav varit skarp och kommit från flera håll. Framför allt är det kravet på tre års obligatorisk utbildning och en kraftigt förlängd praktik som har väckt reaktioner. Nu meddelar FMI att dialogen i dessa frågor ska fortsätta.

Myndighetens ursprungliga tanke var att de nya utbildningskraven skulle införas, med övergångsbestämmelser, i samband med att den nya fastighetsmäklarlagen träder i kraft den 1 juli 2021. Efter en remissperiod som resulterade i totalt 32 remissvar med både ris och ros öppnar nu myndigheten för fortsatt dialog i vissa frågor. Nya krav gällande teoretisk och praktisk utbildning kommer därför att lyftas bort från de föreskrifter som träder i kraft i juli. 

Istället bjuder FMI in branschen, lärosäten och utbildningsanordnare till fortsatt dialog, samtidigt som man säger sig vara angelägna att så fort som möjligt kunna komplettera föreskrifterna med de delar som rör den teoretiska och praktiska utbildningen. 

-    Vi är glada att FMI hörsammat vår uppmaning att fortsätta dialogen med berörda parter om de nya utbildningskraven och kommer att göra allt vi kan för att bidra till dessa diskussioner på ett konstruktivt sätt, kommenterar Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet. 

Läs mer på FMI:s hemsida.
 

Skapad 20 maj 2021
Uppdaterad 24 februari 2023
Utbildning