Mäklarsamfundets kundvägledare
Nyhet Medlem 17 september 2020

Högtryck hos Mäklarsamfundets kundvägledare

Mäklarsamfundets kundvägledare går mot all time high i samtalsmängd. Från 1 januari till 31 augusti tog kundvägledarna emot 3 156 samtal. Håller trenden i sig kommer det bli mer än 4 500 samtal i år, vilket är det största antalet genomförda samtal sedan funktionen inrättades 2004.

Att bostadsmarknaden rullat på ordentligt under sommaren märks både i antalet genomförda affärer och i prisstatistiken. En annan viktig temperaturmätare är mängden och typen av samtal som genomförs av Mäklarsamfundets kundvägledare, Magnus Bäckström och Annika Ahlberg. Sommaren har gått över i höst, men hos kundvägledarna inleddes ett högtryck i augusti som inte visar några tecken på att minska. I augusti tog kundvägledarna emot 407 samtal, en ökning med 33 procent jämfört med samma period förra året. 

Räknat från årsskiftet till sista augusti är antalet samtal 3 156. Håller takten i sig kommer det, när året är slut, ha genomförts över 4 500 samtal vilket är det största antalet sedan Mäklarsamfundet började erbjuda kundsamtal. 

En anledning kan vara att Coronapandemin gett bostadsköpare tid att ta itu med frågor och reklamationer. Annars märktes direkt coronarelaterade samtal framför allt i slutet av mars och början av april. Då handlade det bland annat om längre försäljningstider eller parter som av olika anledningar inte kunde genomföra bostadsaffären på plats.

Kunderna har möjlighet att diskutera allt som kan uppkomma i ett förmedlingsuppdrag och en bostadsaffär. Många samtal rör dolda fel, finansiering, budgivning, areauppgifter, fastighetstillbehör, bygglov, el och andra installationer men också vitvaror, nycklar och städning. 

-    Det är vanligt att kunder inleder med att förklara att det är mäklaren som hänvisat till Mäklarsamfundets kundvägledare. Det tycker vi är mycket trevligt, säger Magnus och Annika. 

Informationen är ofta inriktad på hur stora och små tvister kan lösas eller var kunden kan hitta svar på den fråga som uppkommit. Genom samtalen till kundvägledarna får Mäklarsamfundet förstahandsuppgifter om hur förmedlingstjänsten och bostadsaffärerna uppfattas. Informationen ger ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med bland annat kvalitetssäkring av mäklarnas dokument men har också betydelse för innehållet i nyhetsbrev, utveckling av webbplatsen och inte minst det långsiktiga arbetet med att stärka branschens anseende.

Fortsätt att hänvisa till kundvägledarna! Glöm inte heller att tipsa era kunder om Konsumentkollen, där vi i korta videoklipp svarar på några av de vanligaste frågorna. Konsumentkollen hittar du här!

Mäklarsamfundets kundvägledare - Kontaktuppgifter och telefontider
Telefon: 08-83 22 66

Telefontider:
Måndag och tisdag 09.00-12.00, samt 17.00-19.00
Onsdag och torsdag 08.00-12.00
(undantag kan förekomma)

Skapad 17 september 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Kundvägledarna