Objektsbeskrivning

Annika Ahlberg

Nyhet

Vilket ansvar kan mäklaren ha för uppgifter i objektsbeskrivningen?

Felaktig uppgift om ”kullerstensbelagd” innergård FRN dnr 17/18 En mäklare har av FRN ansetts vara skadeståndsskyldig i förhållande till en fastighetsköpare på grund av att objektsbeskrivningen...
View full page

Nyhet

Mäklarens skadeståndsansvar för felaktigheter i objektsbeskrivning

Även om det är mäklaren som upprättar objektsbeskrivningen, är utgångspunkten att säljaren ansvarar för uppgifter i densamma. Detta hänger samman med att uppgifter däri i stor utsträckning kommer...
View full page