Emil Ericsson
Nyhet Juridik 23 april 2020

Fiber finns – men vad innebär det?

Det blir allt mer vanligt att fastigheter är anslutna till fibernätet. Utbyggnaden av fibernätet pågår över hela landet i snabb takt. Kostnaderna för att ansluta fiber till en fastighet kan ibland bli ganska höga och det är därför viktigt att spekulanter och köpare av mäklarnas förmedlingsobjekt får rätt information om eventuell fiberanslutning. En uppgift i en objektsbeskrivning om att ”Fiber finns” kan nämligen betyda olika saker.

Vad är fiber?

I takt med att internetanvändandet ökar i samhället kommer även kraven på snabba och säkra bredbandslösningar öka. En fiberanslutning innebär att man kan ta emot en signal via optiskt ljus. Detta gör att stora mängder datatrafik kan överföras över långa sträckor i mycket höga hastigheter. Fiber är den bredbandslösning som erbjuder den bästa prestandan idag. Fibertekniken är också mer driftsäker än andra bredbandslösningar. 

Det finns både öppna och slutna fibernät. Om nätet är öppet kan man välja mellan flera olika konkurrerande tjänsteleverantörer som erbjuder sina tjänster till kunden. Är nätet stängt är det endast en leverantör som erbjuder tjänster för till exempel tv och bredband till kunden.  

Påverkar en fiberanslutning marknadspriset på en fastighet?

Det går inte att ge ett rakt svar på i vilken omfattning som en fiberanslutning påverkar marknadspriset på en fastighet, men mycket talar för att en framtida köpare kan komma att förvänta sig att fiber är indragen i fastigheten. På grund av ökad användning av streamingtjänster, digitala möten, dataspelande m.m. ökar även kraven på en snabb och säker uppkoppling. Det är därför inte osannolikt att priset på en fastighet kan påverkas av att det finns en fiberanslutning.

Finns fiberanslutning i området, till fastigheten eller till byggnaden?

I samband med att fibernätet byggs ut är det emellertid inte säkert att alla fastighetsägare väljer att ansluta sin fastighet. Fastighetsägaren kanske anser att kostnaden är för hög och/eller att denne inte har något behov av fiber. I ett bostadsområde där fibernätet har byggts ut kan det därför finnas fastigheter som har fiber medan andra inte har det. Vissa fastighetsägare kan dessutom nöja sig med att dra fiber fram till tomtgränsen, men inte in i byggnaden, för att underlätta en eventuell framtida anslutning. 

Mäklarsamfundets jurister har vid tillfällen sett att mäklare i sin marknadsföring av fastigheter med fiberanslutning endast kortfattat har beskrivit att ”Fiber finns”, ”Fiber: Ja” eller ”Fastigheten har fiberanslutning”. Mot bakgrund av att detta kan betyda olika saker bör information om en eventuell fiberanslutning anges tydligt. Till exempel bör det tydligt framgå om 

1)    Fiber finns i området, men inte framdraget till den aktuella fastigheten,
2)    Fiber finns framdraget till tomtgränsen, men inte till byggnaden (avlämningspunkt).
3)    Fiber finns framdraget till byggnaden (anslutningspunkt).

Om endast en kortfattad beskrivning som ”Fiber finns” anges i marknadsföringen kan den lätt missuppfattas och leda till att köpare och säljare har olika uppfattningar om vilken anslutning som menas, vilket i förlängningen kan leda till tvist mellan parterna.

Undvik missförstånd

Två begrepp som ofta används i dessa sammanhang är anslutningspunkt och avlämningspunkt och det är viktigt att hålla isär dessa. Anslutningspunkten är den punkt där nätägarens fiber ansluter till byggnaden. Den kan vara inne i byggnaden eller utanpå. Avlämningspunkten avser den punkt där nätägarens fiberanslutning avslutas hos kunden. För villafastigheter finns den oftast vid tomtgränsen. Därefter grävs ett dike från avlämningspunkten vid tomtgränsen till byggnaden (till anslutningspunkten). För att förvirra ytterligare används ibland begreppet avlämningspunkt för att avse den punkt som kallas ”anslutningspunkt” och man kan därför behöva kontrollera med fiberleverantören vad som avses med begreppet.

Det är inte alltid som säljarna har stenkoll på om eller hur deras fastigheter är anslutna till fiber. Det kan därför vara bra att dubbelkolla en uppgift från en säljare om att fastigheten är ansluten till fiber för att undvika missförstånd. Det kan även vara bra om säljaren uppmanas att lämna information om eventuell fiberanslutning skriftligen, t.ex. i frågelistan, alternativt presentera skriftligt underlag på vilken anslutning som finns.

Vem ska stå för eventuella anslutningskostnader?

Kostnaderna för att ansluta en fastighet kan som sagt vara höga och leveranstiderna kan vara långa. Om en fastighet under försäljning ska eller håller på att anslutas till fibernätet är det därför viktigt att parterna reder ut vem som ska stå för eventuella framtida kostnader för anslutningen. Dessutom kan ett erbjudande om fiberanslutning även innehålla tjänsteavtal om telekomtjänster (tv, telefoni och bredband) med eller utan bindningstid. Detta är också viktigt att köparen informeras om eventuella tilläggstjänster och att parterna reglerar betalningsansvaret eller övertagandet av tjänsterna i samband med överlåtelsen. Frågan om betalningsansvar bör avtalas så att den slutliga regleringen kan bestämmas senast på tillträdesdagen, eftersom installationen av fiber kan dra ut på tiden.

Fakta om fiber i artikeln är hämtad från Telekområdgivarnas webbplats. Där kan du hitta mer information om fiber.


Emil Ericsson
Bitr. förbundsjurist

Skapad 23 april 2020
Uppdaterad 8 mars 2023
Juridik