Bostadsrättsregister

Lägenheter

Nyhet

Ett offentligt register för alla bostadsrätter? Läs Mäklarsamfundets remissvar

Mäklarsamfundet har i flera decennier efterfrågat ett bostadsrättsregister och därför välkomnat att frågan på nytt varit föremål för en statlig utredning. Vår koncernjurist Jonas Anderberg deltog...
View full page
Joakim Lusensky

Nyhet

Vem är vem i den nya bostadspolitiken?

Utöver enstaka vaga formuleringar om att främja bostadsägande så lyste bostadspolitiken och bostadsmarknadsfrågorna med sin frånvaro i det så kallade Tidöavtalet, som i mångt och mycket kommer att...
View full page
Bostadsrättsregister kan bli verklighet

Nyhet

Bostadsrättsregister kan bli verklighet

Frågan om ett bostadsrättsregister har utretts tidigare, men av olika anledningar vidtogs inga konkreta åtgärder därefter. Mäklarsamfundet har arbetat i många år för att ett register ska bli...
View full page
Centralt bostadsrättsregister

Nyhet

Mäklarsamfundet förklarar – centralt bostadsrättsregister

Ett problem som bottnar i att två tredjedelar av Mäklarsamfundets medlemmar uppger att man ibland eller ofta får felaktiga uppgifter om just pantsättning av lägenheter, vilket kan...
View full page

Nyhet

Riksbanken vill ha centralt bostadsrättsregister

Läs mer
View full page

Nyhet

Allt fler kräver centralt bostadsrättsregister

Läs mer
View full page

Nyhet

Centralt bostadsrättsregister? Det rör på sig…

Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg satt med som expert i utredningen "Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31) och påpekade där bland mycket annat värdet av ett centralt...
View full page