Lägenheter
Nyhet Press/Opinion 3 november 2022

Ett offentligt register för alla bostadsrätter? Läs Mäklarsamfundets remissvar

I snart två decennier har Mäklarsamfundet argumenterat för behovet av ett offentligt bostadsrättsregister i statlig regi. Nu har vi äntligen kommit så långt att vi fått möjligheten att lämna ett remissvar som tillstyrker utredningens förslag om att inrätta ett sådant. Här kan du läsa det.

Mäklarsamfundet har i flera decennier efterfrågat ett bostadsrättsregister och därför välkomnat att frågan på nytt varit föremål för en statlig utredning. Vår koncernjurist Jonas Anderberg deltog även som expert i utredningen. Att det finns ett stort behov av ett sådant register har Mäklarsamfundet länge ansett och också envist framhållit i olika sammanhang. Utredningens entydiga slutsats är också att ett bostadsrättsregister behövs och bör inrättas, en bedömning Mäklarsamfundet helt och hållet delar.

Till remissvaret
 

Skapad 3 november 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Bostadsrättsregister Remisser