Remisser

Lägenheter

Nyhet

Ett offentligt register för alla bostadsrätter? Läs Mäklarsamfundets remissvar

Mäklarsamfundet har i flera decennier efterfrågat ett bostadsrättsregister och därför välkomnat att frågan på nytt varit föremål för en statlig utredning. Vår koncernjurist Jonas Anderberg deltog...
View full page
Startlån

Nyhet

Ja till startlån för förstagångsköpare – läs vårt remissyttrande

- Mäklarsamfundet arbetar för att minska den ohållbara boendeklyftan mellan generationerna. Då behöver fler unga ges möjlighet att ta det första klivet över en idag orimligt hög tröskel in på den...
View full page
Mäklarsamfundets remissvar till Finansdepartementet

Nyhet

Mäklarsamfundets remissvar till Finansdepartementet

När Mäklarsamfundet blev kontaktade av Finansdepartementet angående ett höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostadgjorde vi en helt annan bedömning än regeringen. Faktum...
View full page

Nyhet

”EU-kommissionen har misstolkat mäklarrollen i Sverige”

Se inslaget här
View full page

Nyhet

Mäklarsamfundet till EU-kommissionen: Lätta inte på kraven för att bli och verka som fastighetsmäklare!

En fördjupad och rättvis inre marknad är en av Europakommissionens tio prioriteringar för att kunna skapa nya arbetstillfällen, främja produktivitet och säkerställa ett attraktivt klimat för...
View full page

Nyhet

Aktuellt remissvar – Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Mäklarsamfundet anser att förslaget riskerar slå hårt på vissa grupper som redan har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och vars svårigheter redan ökat med anledning av bolånetaket. Det gäller...
View full page