Mäklarsamfundets remissvar till Finansdepartementet
Nyhet Medlem 13 februari 2020

Mäklarsamfundets remissvar till Finansdepartementet

Mäklarsamfundet vänder sig starkt emot regeringens bedömning i frågan om ett höjt tak för uppskovsbelopp i ett remissvar till Finansdepartementets promemoria.

När Mäklarsamfundet blev kontaktade av Finansdepartementet angående ett höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad gjorde vi en helt annan bedömning än regeringen.

Faktum är att vi inte bara avråder från att återinföra taket, vi vill se att man istället gör det tillfälliga slopandet av det till ett permanent sådant.

”Det skulle till skillnad mot förslaget ge signaler som marknaden uppfattar som positiva och därmed kunna leda till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden” skriver Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen och chefjurist Jonas Anderberg.

Läs hela remissvaret här.
 

Skapad 13 februari 2020
Uppdaterad 8 mars 2023
Remisser