Branschrapporten Fakta & Nyckeltal
Nyhet Medlem 11 november 2020

Missa inte att delta i årets stora medlemsundersökning!

Nu pågår arbetet med Mäklarsamfundets årliga branschrapport, den mest heltäckande kunskapskällan om branschen. I rapportens kanske allra viktigaste del besvarar alla ni medlemmar frågor om er arbetssituation och förutsättningarna för att arbeta som fastighetsmäklare. En länk till undersökningen finns i din inkorg. Missa inte chansen att göra din röst hörd!

I branschrapporten Fakta & Nyckeltal presenteras aktuell statistik om fastighetsmäklarbranschen och om bostadsmarknaden. Officiell statistik från myndigheter och Mäklarsamfundets helägda bolag Svensk Mäklarstatistik blandas med enkätdata från er, Sveriges fastighetsmäklare, där ni lämnar uppgifter om sådant som inkomstnivåer, löneformer, utbildningsbakgrund och skillnader med avseende på bland annat kön, ålder och år i yrket. 

Rapporten används under hela det kommande året för att företräda branschen i olika sammanhang. En viktig del i arbetet är att, med rapporten som grund, göra pr-utspel för att bemöta vanliga fördomar och missuppfattningar om branschen. Mest typiskt handlar det om att bemöta myten om att fastighetsmäklare formligen badar i pengar. Det handlar också om att skapa förståelse för vad det kan innebära att arbeta på provision, typiskt sett att det inte blir betalt om det inte blir affär. 

Fastighetsmäklare är ett viktigt yrke med stort ansvar för vad som för många är livets största affär. Mot den bakgrunden är det inte konstigt att beslutsfattare inom politik och myndigheter intresserar sig för branschen. I vår dialog med myndigheter och politiker är branschrapporten ett viktigt diskussionsunderlag för att förklara hur villkoren faktiskt ser ut för svenska fastighetsmäklare idag. 

Rapporten används också flitigt av lärosäten och utbildningsanordnare. Där kan den fungera som ett bra underlag för diskussioner om förväntningar och villkor kopplade till det framtida arbetslivet som fastighetsmäklare. Det är viktigt inte minst eftersom vi vet att de som kommer in i yrket med de rätta och realistiska förväntningarna blir nöjdare, mer framgångsrika och stannar längre i yrket. 

Allt detta vore inte möjligt utan att du som medlem är med och bidrar. Kort sagt finns det många goda skäl för dig att besvara enkäten i din inkorg om du inte redan gjort det. Det tar inte många minuter och du gör branschen en stor tjänst. Hittar du inget i inkorgen? Tveka då inte att höra av dig så skickar vi en ny länk!


 

Skapad 11 november 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Mäklarsamfundet