Mäklarsamfundet styrelse
Nyhet Medlem 17 juni 2020

Säg hej till den nya styrelsen!

I samband med Mäklarsamfundets coronaanpassade årsmöte i Västerås 2020 valdes den nya styrelsen in. Läs vidare för att se vilka som nu ingår i Mäklarsamfundets nya styrelse.

Årsmötet 2020 har rotts i land och kvar är Anders Edmark som ordförande för Mäklarsamfundet styrelse. I styrelsen ingår också Håkan Hellström, Catarina Löfberg, Johan Engström, Saki Carapanos, Catharina Lager Sundberg och Åsa Davidsson.

Kenneth Ivarsson har lämnat styrelsen för att gå vidare med sitt nya uppdrag som VD för Mäklarsamfundets utvecklingsbolag och i och med det är istället Carina Pagil nytillkommen till styrelsen.
 

Skapad 17 juni 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Mäklarsamfundet