Student

Du kan bli studentmedlem i Mäklarsamfundet under den tid du genomgår den utbildning som krävs för att registrera dig som fastighetsmäklare. Som studentmedlem får du nyhetsbrev, information, erbjudanden och inbjudningar till branschevent via e-post, under hela din studietid.

Studenter har rätt att närvara på möten och har där yttranderätt, men inte rösträtt. Efter avslutad utbildning upphör medlemskapet i Mäklarsamfundet och för en personlig anslutning som ledamot krävs sedvanlig ansökan för fastighetsmäklare. Vi hjälper dig med ansvarsförsäkringar och andra tjänster. Medlemsavgiften till Mäklarsamfundet är 100 kr för hela studietiden.

Kontakta Martina om du har frågor om medlemskapet

Martina Lindberg
Martina Lindberg
Medlemsansvarig, Krets- och företagskontakt
Skapad 5 juli 2018
Uppdaterad 25 mars 2024